DENBIT BR-ALP - Asfaltový penetračný lak cierna 19 kg
85,38 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
DENBIT BR-ALP - Asfaltový penetračný lak cierna 19 kg
85,38 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024

Elastický bitúmenový náter schopný vyplniť mikrotrhliny v podklade. Náter je odolný vode, slabým kyselinám a zásadám s použitím v exteriéri na vlhký a suchý podklad. Vhodný na betón, murivo, plech, bitúmeny, asfalty, či eternit. Ako roztok je určený na penetráciu betónových a oceľových podkladov, eternitov, základových pásov, podzemných častí stavby a iné. Spotreba:- cca 0,15-0,3 kg/m2Druhy podkladov Betón a minerálne podklady, eternit, oceľové a plechové prvky, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze, drevené podklady a podklady na báze drevenej hmoty.Príprava podkladu Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Bubliny v asfaltovej lepenke rozrežte do kríža a podlepte s použitím strešného bitúmenového lepidla alebo DenBit Bond. Malé nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch vyplňte opravnou stierkou DenBit U. v prípade naručenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Aplikácia Nanášajte vtieraním hmoty do podkladu štetcom alebo pokrývačskou kefou. V prípade mierne vlhkého podkladu je nutné vtierať intenzívne. Na vlhký podklad nepoužívajte striekacie zariadenie. U hydroizolácie ľahkého typu všetky ďalšie vrstvy nanášajte štetkou alebo pokrývačskou kefou po riadnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Obmedzenie Nepoužívajte v interiéri - môže spôsobovať dlhodobý zápach v uzatvorených priestoroch. Nepoužívajte v kontakte s polystyrénom. Neslúži ako antikorózna ochrana - plechy a oceľové konštrukcie je nutné natrieť antikoróznym náterom. Čistenie náradiaNáradie po použití ihneď umyte technickým benzínom. 

DENBIT ALP 300 - Asfaltový penetračný lak cierna 9 kg
50,80 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
DENBIT ALP 300 - Asfaltový penetračný lak cierna 9 kg
50,80 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024

Elastická bitúmenová hmota umožňujúca hlbokú penetráciu a použitie u mierne vlhkých  a suchých podkladoch. Náter je rýchloschnúci, zabraňuje vnikaniu vody, odolný voči slabým kyselinám a zásadám s použitím v exteriéri. Ako roztok je vhodný na penetračný náter zvislých betónových a murovaných konštrukcií, na drevené podklady, oceľ, bitúmeny a asfalty.Spotreba:- cca 0,15-0,3 kg/m2Druhy podkladov Betón a podobné minerálne podklady, eternit, oceľové prvky, asfaltové lepenky a podobné prvky na bitúmenovej báze, drevené podklady a podklady na báze drevenej hmoty. Príprava podkladu Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zamrznutý alebo pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Vyduté miesta rozrežte do kríža a podlepte s použitím lepidla Strešné bitúmenové lepidlo alebo DenBit bond. Drobné nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch vyplňte opravnou stierkou DenBit U. V prípade narušenia nosného podkladu je potrebné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Následne potom pristupujte k doplneniu chýbajúcej hydroizolácie. Aplikácia Hmotu nanášajte vtieraním hmoty do podkladu kefou alebo štetkou. V prípade mierne vlhkého podkladu je potzrebné vtierať intenzívne, nepoužívajte striekacie zariadenie. Pri hydroizolácií ľahkého typu všetky ďalšie vrstvy nanášajte štetkou alebo pokrývačskou kefou po úplnom zaschnutí predošlej. Obmedzenie Náter nepoužívajte v interiéri - môže spôsobovať dlhodobý zápach v uzatvorených priestoroch. Nepoužívajte v kontakte s polystyrénom. Vyhýbajte sa intenzívne preslneným plochám. Náter neslúži ako antikorózna ochrana, plechy a oceľové konštrukcie je nutné najprv ošetriť antikoróznym náterom. Čistenie náradiaPoužité náradie očistite ihneď po použití technickým benzínom.