HYDRO BLOK B400 - Asfaltová izolačná stierka cierna 5 kg
32,28 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HYDRO BLOK B400 - Asfaltová izolačná stierka cierna 5 kg
32,28 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Stierková asfalto-bentonitová, vodou riediteľná hydroizolačná hmota s obsahom syntetických armovacích vlákien. Syntetické vlákna vytvárajú v zmesi výstužnú spevňujúcu nosnú vložku. Nanesením tejto hmoty na podklad a po jej vyschnutí sa vytvorí pevný hydroizolačný kompozitný povlak, ktorý nahradzuje bežne používané hydroizolačné pásy.Vlastnosti :-       Na vodorovné i zvislé plochy-          Vhodná pre novostavby a rekonštrukcie-          Flexibilná – s výstužným vláknom-          Aj pre interiéry-          Izolácie priamo pod dlažbu a obklady-          Znižuje v skladbe hrúbku nášlapnej vrstvy-          Dobrá pevnosť v ťahu-          Vysoká pružnosť, vodotesnosť-          Odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná-          Odolnosť proti stárnutiu vo vode a teple. -          Pri aplikácií vytvára jednoliatu hmotu bez nebezpečia nedokonalých spojov. -          Pri postupnom nanášaní viacerých vrstiev dôjde k ich homogénnemu spojeniu-          Bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachuPoužitie -          k hydroizolácií poréznych materiálov v interiéroch i exteriéroch budov -          balkóny, terasy, kúpeľne, práčovne, umyvárne, pivnice.

HYDRO BLOK B400 - Asfaltová izolačná stierka cierna 10 kg
62,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HYDRO BLOK B400 - Asfaltová izolačná stierka cierna 10 kg
62,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Stierková asfalto-bentonitová, vodou riediteľná hydroizolačná hmota s obsahom syntetických armovacích vlákien. Syntetické vlákna vytvárajú v zmesi výstužnú spevňujúcu nosnú vložku. Nanesením tejto hmoty na podklad a po jej vyschnutí sa vytvorí pevný hydroizolačný kompozitný povlak, ktorý nahradzuje bežne používané hydroizolačné pásy.Vlastnosti :-       Na vodorovné i zvislé plochy-          Vhodná pre novostavby a rekonštrukcie-          Flexibilná – s výstužným vláknom-          Aj pre interiéry-          Izolácie priamo pod dlažbu a obklady-          Znižuje v skladbe hrúbku nášlapnej vrstvy-          Dobrá pevnosť v ťahu-          Vysoká pružnosť, vodotesnosť-          Odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná-          Odolnosť proti stárnutiu vo vode a teple. -          Pri aplikácií vytvára jednoliatu hmotu bez nebezpečia nedokonalých spojov. -          Pri postupnom nanášaní viacerých vrstiev dôjde k ich homogénnemu spojeniu-          Bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachuPoužitie -          k hydroizolácií poréznych materiálov v interiéroch i exteriéroch budov -          balkóny, terasy, kúpeľne, práčovne, umyvárne, pivnice.

DENBIT DK-ATN - Asfaltový izolačný lak cierna 4,5 kg
20,50 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DENBIT DK-ATN - Asfaltový izolačný lak cierna 4,5 kg
20,50 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Bitúmenová hmota so syntetickým kaučukom vylepšujúca priľnavosť k rôznym podkladom. Tvorí veľmi elastický ochranný náter odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám s použitím na mierne vlhké a suché podklady v exteriéri. Je schopný zaliať mikrotrhliny a je trvalo plastický aj pri nízkych teplotách. Vhodný pre hydroizoláciu terás s nadbetónovanou spádovou vrstvou, či k ochrane suterénneho muriva. Spotreba:- cca 0,5-0,9 kg/m2Druhy podkladov Podklady z asfaltových lepenkových pásov, starých bitúmenových náterových hmôt, betón a podobné minerálne podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky a podklady ošetrené DenBit BR-ALP a DenBit ALP 300. Príprava podkladuStaré asfaltové hydroizolácie: Podklad musí byť bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých rán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, vlhký alebo pokrytý inoväťou. Je nutné odstrániť staré, krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Bubliny rozrežte do kríža a podlepte s použitím strešného bitúmenového lepidla alebo Denbit Bond. Drobné nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch vyplňte opravnou stierkovou hmotou DenBit U. Betónové podklady a murivo: Na murive musí byť omietka, odstráňte prach, zaoblite ostré hrany. Všetky nevyplnené miesta podkladu zaškárujte alebo vyplňte. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Na podklad pred nanášaním DenBitu DK-ATN naneste penetračný náter DenBit BR-ALP alebo DenBit ALP 300, ktorý musí dôkladne zaschnúť. Aplikácia Príprava produktu Náter je potrebné pred použitím priamo v obale zamiešať nízkootačkovým miešadlom na získanie homogénnej hmoty. Na povrchu sa môže oddeliť rozpúšťadlo, ktoré je potrebné vmiešať do hmoty. Nie je to známkou vady alebo zlej kvality výrobku. Izolácia základových konštrukcií a spodných častí staviebV závislosti na predpokladanom zaťažení tlakovou vodou sa nanášajú 2 alebo 4 vrstvy hmoty pomocou štetca alebo pokrývačskej kefy s tým, že každú ďalšiu vrstvu je možno nanášať až po riadnom vyschnutí predchádazjúcej vrstvy. Pri zhotovovaní izolácie je nutné dbať na veľmi dobré napojenie zvislej izolácie základu s presahujúcou vodorovnou izoláciou na základovom páse, odporúča sa vystužiť súvrstvie technickou tkaninou. V prípade použitia výrobku v tzv. ťažkom teréne kde sa predpokladá veľké zaťaženie vodou, odporúčame prevedenie 4 vrstiev, pričom druhú vrstvu je nutné vystužiť pásmi technickej tkaniny s riadnym vytiahnutím a napojením vo všetkých rohoch. Zahádzanie výkopu zeminou je nutné robiť veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu izolačnej vrstvy. Obmedzenie Nepoužívajte v kontakte s polystyrénom. Nepoužívajte na strechy. Nie je vhodný pod dlažbu priamo položenú do cementového lepidla bez prekrytia spádovou vrstvou. Pokiaľ je to možné používajte hmoty iba v exteriéri. Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď po použití umyte technickým benzínom. 

DENBIT DK-ATN - Asfaltový izolačný lak cierna 9 kg
33,16 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DENBIT DK-ATN - Asfaltový izolačný lak cierna 9 kg
33,16 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Bitúmenová hmota so syntetickým kaučukom vylepšujúca priľnavosť k rôznym podkladom. Tvorí veľmi elastický ochranný náter odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám s použitím na mierne vlhké a suché podklady v exteriéri. Je schopný zaliať mikrotrhliny a je trvalo plastický aj pri nízkych teplotách. Vhodný pre hydroizoláciu terás s nadbetónovanou spádovou vrstvou, či k ochrane suterénneho muriva. Spotreba:- cca 0,5-0,9 kg/m2Druhy podkladov Podklady z asfaltových lepenkových pásov, starých bitúmenových náterových hmôt, betón a podobné minerálne podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky a podklady ošetrené DenBit BR-ALP a DenBit ALP 300. Príprava podkladuStaré asfaltové hydroizolácie: Podklad musí byť bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých rán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, vlhký alebo pokrytý inoväťou. Je nutné odstrániť staré, krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Bubliny rozrežte do kríža a podlepte s použitím strešného bitúmenového lepidla alebo Denbit Bond. Drobné nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch vyplňte opravnou stierkovou hmotou DenBit U. Betónové podklady a murivo: Na murive musí byť omietka, odstráňte prach, zaoblite ostré hrany. Všetky nevyplnené miesta podkladu zaškárujte alebo vyplňte. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Na podklad pred nanášaním DenBitu DK-ATN naneste penetračný náter DenBit BR-ALP alebo DenBit ALP 300, ktorý musí dôkladne zaschnúť. Aplikácia Príprava produktu Náter je potrebné pred použitím priamo v obale zamiešať nízkootačkovým miešadlom na získanie homogénnej hmoty. Na povrchu sa môže oddeliť rozpúšťadlo, ktoré je potrebné vmiešať do hmoty. Nie je to známkou vady alebo zlej kvality výrobku. Izolácia základových konštrukcií a spodných častí staviebV závislosti na predpokladanom zaťažení tlakovou vodou sa nanášajú 2 alebo 4 vrstvy hmoty pomocou štetca alebo pokrývačskej kefy s tým, že každú ďalšiu vrstvu je možno nanášať až po riadnom vyschnutí predchádazjúcej vrstvy. Pri zhotovovaní izolácie je nutné dbať na veľmi dobré napojenie zvislej izolácie základu s presahujúcou vodorovnou izoláciou na základovom páse, odporúča sa vystužiť súvrstvie technickou tkaninou. V prípade použitia výrobku v tzv. ťažkom teréne kde sa predpokladá veľké zaťaženie vodou, odporúčame prevedenie 4 vrstiev, pričom druhú vrstvu je nutné vystužiť pásmi technickej tkaniny s riadnym vytiahnutím a napojením vo všetkých rohoch. Zahádzanie výkopu zeminou je nutné robiť veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu izolačnej vrstvy. Obmedzenie Nepoužívajte v kontakte s polystyrénom. Nepoužívajte na strechy. Nie je vhodný pod dlažbu priamo položenú do cementového lepidla bez prekrytia spádovou vrstvou. Pokiaľ je to možné používajte hmoty iba v exteriéri. Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď po použití umyte technickým benzínom. 

DENBIT DISPER A - Gumoasfaltová penetrácia cierna 5 kg
9,98 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DENBIT DISPER A - Gumoasfaltová penetrácia cierna 5 kg
9,98 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Gumoasfaltová penetrácia určená k priamemu použitiu bez riedenia. Má výbornú hĺbkovú penetračnú schopnosť s bezpečnosťou v kontakte s polystyrénom. Je bez zápachu s veľmi dobrou prídržnosťou na podklad. Ako roztok pre penetračnú vrstvu pod hydroizolačné nátery a asfaltové pásy a tepelne zvariteľné asfaltové pásy. Vhodná pod nátery DenBit Disper DN, Disper Styro LT, 2k Hydrobit Fast a iné asfaltové hmoty. Spotreba:- cca 0,2-0,3 kg/m2 pri hrúbke 0,1 mmDruh podkladu Betón a podobné minerálne podklady, cementové, cemento-vápenné omietky, eternit, sadrové podklady, drevo, lepenky a bitúmenové nátery. Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý a pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť všetky staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. V prípade narušenia nosného podkladu je potrebné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Aplikácia Rozmiešanú hmotu naneste celoplošne pomocou maliarskej štetky alebo kefy. Po zaschnutí penetrácie asi za 3 hodiny je možné nanášať hydroizoláciu DenBit Disper DN alebo vykonávať zhotovenie nastaviteľných pásov za horúca. Pri veľmi nasiakavom podklade nanášajte 2 nátery DenBitu Disper A vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Čistenie Za čerstva je možné náradie očistiť vodou.Po zaschnutí technickým benzínom. 

DENBIT DISPER A - Gumoasfaltová penetrácia cierna 10 kg
17,72 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DENBIT DISPER A - Gumoasfaltová penetrácia cierna 10 kg
17,72 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Gumoasfaltová penetrácia určená k priamemu použitiu bez riedenia. Má výbornú hĺbkovú penetračnú schopnosť s bezpečnosťou v kontakte s polystyrénom. Je bez zápachu s veľmi dobrou prídržnosťou na podklad. Ako roztok pre penetračnú vrstvu pod hydroizolačné nátery a asfaltové pásy a tepelne zvariteľné asfaltové pásy. Vhodná pod nátery DenBit Disper DN, Disper Styro LT, 2k Hydrobit Fast a iné asfaltové hmoty. Spotreba:- cca 0,2-0,3 kg/m2 pri hrúbke 0,1 mmDruh podkladu Betón a podobné minerálne podklady, cementové, cemento-vápenné omietky, eternit, sadrové podklady, drevo, lepenky a bitúmenové nátery. Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý a pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť všetky staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. V prípade narušenia nosného podkladu je potrebné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Aplikácia Rozmiešanú hmotu naneste celoplošne pomocou maliarskej štetky alebo kefy. Po zaschnutí penetrácie asi za 3 hodiny je možné nanášať hydroizoláciu DenBit Disper DN alebo vykonávať zhotovenie nastaviteľných pásov za horúca. Pri veľmi nasiakavom podklade nanášajte 2 nátery DenBitu Disper A vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Čistenie Za čerstva je možné náradie očistiť vodou.Po zaschnutí technickým benzínom.