Primalex Fortec - Umývateľná farba pre zaťažované povrchy biela 15 kg
92,25 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Biela umývateľná farba pre vysoko zaťažované miesta a náročné povrchy, ktoré sú príležitostne vystavené vlhkosti. Má výbornú umývateľnosť, dokonalú kryciu schopnosť a vysokú paropriepustnosť. Vhodná je najmä do kuchýň, detských izieb a kúpeľní, kde je predpoklad vyššieho zaťažovania, či príležitostného kontaktu s vodou a parou. Preto je úplne bezpečné použiť navlhčenú špongiu na odstránenie nečistoty, vosku, mastnoty a iných nečistôt. Spotreba: - cca 7-9 m2/kg v jednej vrstveRiedenie: - vodouPríprava podkladu Všetky povrchy a zariadenia, ktoré môžu byť počas maľovania zašpinené je potrebné dôkladne zakryť. Povrchy, ktoré budú natierané musia byť čisté, suché, bez nečistôt, vosku a mastnoty. Nové vápenno-cementové a cementové omietky: Nové minerálne omietky musia byť vyzreté minimálne 4 týždne. Na takto vyzretý podklad je potrebné aplikovať univerzálnu poprípade hĺbkovú penetráciu Primalex. Prípadné opravy podkladu musia byť dôkladne vytvrdnuté a suché. Takto ošetrené podklady je vhodné penetrovať hĺbkovou penetráciou Primalex.Sadrové omietky: Omietky jemne prebrúste, očistite od prachu a ošetrite penetračným náterom - univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex. Sadrokartónové dosky: Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2x správne pripravené a v spojoch prebrúsené povrchy. Následne podklad penetrujte univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex.Betón, pórobetón: Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení nechajte plochy dôkladne vyschnúť. Pred náterom podklad penetrujte univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex. Nenatreté vláknité alebo papierové tapety s reliéfom: Ak povrch spĺňa všeobecné podmienky je možné farbu nanášať bez predchádzajúceho ošetrenia a penetrácie. Staršie súdržné nátery: Pôvodné nátery alebo nesúdržné časti očistite, zbavte prachu a nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte mydlovým roztokom. Drobné poškodenia opravte vhodným tmelom alebo stierkou.Väčšie trhliny je potrebné opraviť akrylátovým tmelom. Opravované povrchy, či povrchy s rozdielnou nasiakavosťou je potrebné penetrovať hĺbkovou penetráciou Primalex. Staršie nesúdržné nátery:Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte brúsením, obrúsením, umytím, oškrabaním alebo použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy vyschnúť do sucha. Pred náterom farbou povrch penetrujte hĺbkovou penetráciou Primalex. Povrchy napadnuté plesňami: Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex Mykostop čistič a nechajte pôsobiť ako je uvedené v návode. Zvyšky plesní a húb odstráňte mechanicky za mokra. Plochy nechajte následne dostatočne vyschnúť. V tomto prípade ako penetráciu použite fungicídnu penetráciu Primalex. Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí: Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s pridaním čistiace prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody očistite kefou do sucha. Následne použite univerzálnu penetráciu v kombinácií s Primalex Izoprim. Lokálne miesta pre opravu: Drobné poškodenia opravte vhodným tmelom alebo omietkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou je potrebné penetrovať hĺbkovou impregnáciou Primalex. Príprava farby Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Prvá vrstva farby sa riedi maximálne do 10% vodou tj. 0,1L vody na 1kg farby. Po dostatočnom uschnutí sa aplikuje neriedená druhá vrstva farby. Aplikácia Náter je možné po nariedení ihneď aplikovať plyšovým valčekom, maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním. Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách. Znečistené pomôcky ihneď po použití umyť vodou. Schnutie Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu aplikujte po 6-12 hodinách pre výsledný kvalitný náter. Odolnosť čerstvo natretých plôch voči bežnému poškodeniu je za normálnych podmienok dosiahnutá najneskôr za 24 hodín. Deklarovaná odolnosť proti oteru za mokra je dosiahnutá po 3-4 týždňoch od realizácie náteru. 

JUPOL GOLD - Umývateľná interiérová farba na steny biela 15 L
57,60 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
JUPOL GOLD - Umývateľná interiérová farba na steny biela 15 L
57,60 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Jupol Gold je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.Vnútorná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou , šetrná k životnému prostrediu. Používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov v obytných budovách, školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a pod. Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, papierové a reliéfne tapety zo sklených vlákien ako aj sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod. Možné je aj nanášanie na dobre prídržné staré disperzné nátery a dobre prídržné dekoračné omietky všetkých druhov. Farba sa vyznačuje výnimočne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín, neobsahuje zmäkčovadlá a ťažké kovy. Jednoducho sa nanáša, je dobre paropriepustná a odolná voči mokrému oteru. Výdatnosť: - 125 ml/m2 pre dvojnásobný náter (intenzívne odtiene)- 190 ml/m2 pre dvojnásobný náter (svetlé odtiene a biela)Riedenie:- vodou(pre penetračný náter riedenie v pomere 1:1)(pre vrchný náter riedenie vodou maximálne do 5%)Príprava podkladu Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý  bez slabo prídržných častíc, prachu, olejov, mastnoty a iných nečistôt. Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac. Pred prvým maľovaním je potrebný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú Akril emulziu alebo zriedenú farbu (Jupol Gold : voda = 1:1). Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy odporúčame Jukol Primer. Základný náter naneste murárskym štetcom alebo maliarsky valčekom s dlhým vlasom - je možné ho naniesť i striekaním. Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Ak je to potrebné zrieďte ju vodou do 5% na konzistenciu vhodnú vzhľadom na techniku a podmienky nanášania. Riedením krycia schopnosť farby klesá. Farbu nanášajte v 2 vrstvách v rozmedzí 5-6 hodín. Nedostupné plochy vždy upravujte najskôr a následne maľujte celú požadovanú plochu. Čistenie náradia Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

JUPOL STRONG - Umývateľná farba na zaťažované povrchy biela 2 L
36,00 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
JUPOL STRONG - Umývateľná farba na zaťažované povrchy biela 2 L
36,00 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Ekologická interiérová farba na steny, ktorá poskytuje menšiu citlivosť filmu náteru na škvrny a zároveň aj dobrú odolnosť voči opotrebovaniu.Škvrny z povrchu je možné očistiť pomocou roztokov bežných čistiacich prostriedkov.Je určená pre náter interiérových stien a stropov na podklady ako jemné vyrovnané povrchy, sadrokartón, vláknocementové dosky, drevotrieskové dosky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod.Výdatnosť:- 0,08-0,13 L/m2Riedenie:- pripravená na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý - bez mastnoty, prachu a iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť za normálnych podmienok minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.Prd prvým maľovaním je potrebné povrch ošetriť základným náterom.Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) odporúčame použiť Akril Emulziu alebo vodou zriedený Jukol Primer.Pri obnove náteru s rovnakým produktom nie je základný náter penetráciu potrebný.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte - farba sa neriedi a je pripravená na použitie.Farbu nanášajte valčekom, štetcom alebo striekaním v dvoch vrstvách.Časový dostup medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 4-6 hodín v závislosti od schnutia.Suchý film dosiahne svojich vlastnosti po mesiaci.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite špachtľou pre odstránenie zvyšku farby a následne umyte pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

JUPOL STRONG - Umývateľná farba na zaťažované povrchy biela 5 L
81,36 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
JUPOL STRONG - Umývateľná farba na zaťažované povrchy biela 5 L
81,36 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Ekologická interiérová farba na steny, ktorá poskytuje menšiu citlivosť filmu náteru na škvrny a zároveň aj dobrú odolnosť voči opotrebovaniu.Škvrny z povrchu je možné očistiť pomocou roztokov bežných čistiacich prostriedkov.Je určená pre náter interiérových stien a stropov na podklady ako jemné vyrovnané povrchy, sadrokartón, vláknocementové dosky, drevotrieskové dosky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod.Výdatnosť:- 0,08-0,13 L/m2Riedenie:- pripravená na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý - bez mastnoty, prachu a iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť za normálnych podmienok minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.Prd prvým maľovaním je potrebné povrch ošetriť základným náterom.Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) odporúčame použiť Akril Emulziu alebo vodou zriedený Jukol Primer.Pri obnove náteru s rovnakým produktom nie je základný náter penetráciu potrebný.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte - farba sa neriedi a je pripravená na použitie.Farbu nanášajte valčekom, štetcom alebo striekaním v dvoch vrstvách.Časový dostup medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 4-6 hodín v závislosti od schnutia.Suchý film dosiahne svojich vlastnosti po mesiaci.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite špachtľou pre odstránenie zvyšku farby a následne umyte pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

JUPOL LATEX - matná, pololesklá a lesklá latexová farba biela - matná 5 l = 8,15 kg
59,04 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

JUPOL Latex mat, polomat a saten je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielňach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.Nad výrobou farby má stály dohľad TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.Vlastnosti:veľmi odolná proti mokrému oteru;film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;hladký film s hodvábne lesklým vzhľadom;výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;jednoduché nanášanieSpotreba: 0,15-0,19L / m2 v 2 vrstvách

JUPOL LATEX - matná, pololesklá a lesklá latexová farba biela - satén/lesk 2 l = 2,64 kg
30,24 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

JUPOL Latex mat, polomat a saten je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielňach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.Nad výrobou farby má stály dohľad TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.Vlastnosti:veľmi odolná proti mokrému oteru;film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;hladký film s hodvábne lesklým vzhľadom;výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;jednoduché nanášanieSpotreba: 0,15-0,19L / m2 v 2 vrstvách

HELIOS SPEKTRA Extra - interiérová farba biela 2 l
12,91 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
HELIOS SPEKTRA Extra - interiérová farba biela 2 l
12,91 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Vysoko odolná farba na mokrý oder vhodná pre náter minerálnych omietok, betónu, starých náterov, vlákno-cementových dosiek či papierových tapiet. Je snehovo-biela, matná, paropriepustná a je šetrná k životnému prostrediu. Spotreba: - cca 10-14 m2/L Čistenie náradia: - ihneď po použití vodouPríprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, nesúdržné častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu odporúčame opraviť vhodným tmelom. Po príprave podkladu nasleduje impregnovanie Spektra akrylovou impregnáciou. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený. Plesňou a riasami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetrite Spektra biocídnym prostriedkom Sanitol. Keď steny uschnú, pleseň odstráňte mechanicky.Do farby pridajte Spektra ochranu proti plesni, ktorá dlhšie zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny od nikotínu, dechtu, vyliatej vody a pod. pretrieme Spektra antinikotínovou farbou, ktorá je súčasne aj ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými, polo-lesklými emailami alebo disperznými farbami očistite a obrúste brúsnym papierom č. 150. Aplikácia Pred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte. Ak farbu rozriedite väčším množstvom vody od odporúčaného, krycia schopnosť farebného filmu sa primerane tomu zníži. Odporúčané riedenie - 5 až 10% vody. Náter farbou je suchý a pretierateľný po -6 hodinách. Aplikácia je možná valčekom, štetcom alebo striekaním. Nový nenafarbený podklad: - 1x Spektra akrylová/hĺbková impregnácia + 2x Spektra vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Extra Podklad natieraný disperznými farbami: - 1x Spektra krylová impregnácia + 2 x Spektra vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Extra

HELIOS SPEKTRA Latex - polomatná latexová farba 2 l báza - biela
42,15 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
HELIOS SPEKTRA Latex - polomatná latexová farba 2 l báza - biela
42,15 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Latexová polomatná farba pre náter vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách - nemocnice, školy a ďalších priestoroch. Vhodná je na minerálne omietky, vláknocementové dosky, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenných vlákien, či starých náterov. Je vysoko umývateľná, neobsahuje rozpúšťadlá, je odolná voči chemikáliám a dezinfekčným prostriedkom. Spotreba: - cca 7-9 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou- 1 vrstva max. 20%, druhá vrstva max. 10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia. Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý. Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Aplikácia Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová/hĺbková impregnácia + 2x vnútorný tmel jemný + 2-3x Spektra Latex Polomat Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel + 2-3x Spektra Latex PolomatNáradie je po použití potrebné ihneď očistiť vodou.Finálny vzhľad závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch - preto odporúčame vyhladenie Spektra vnútorným tmelom. Čistenie náteru závisí od stupňa lesku - so stúpajúcim leskom sa zlepšuje čistenie náteru.Škvrny je možné očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.

HET Latex univerzálny 0,5 kg biela matná
3,04 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
HET Latex univerzálny 0,5 kg biela matná
3,04 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Latexová farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch, ktorý je odolný voči poveternosti a štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Je vhodná do škôl, jedálni, kuchýň, zdravotníckych zariadení, či skladov a chodieb s podkladom vápenné, vápennocementové omietky, sadrové omietky, či drevovláknité dosky. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - vodouPríprava podkladu Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, bez špiny a prachu, vyzretý a bez plesní, či rias. Aplikácia Na pripravený podklad naneste základný náter prípravkom UP-Grund a pri veľmi nasiakavých podkladoch použite A-Grund alebo AT-Grund.V interiéri je možné urobiť napúšťaci náter farbou zriedenou max. 0,1 L vody na 1 kg farby.Ak je podkladom súdržný, neprašný a málo nasiakavý predošlý náter, tak penetrácia nie je potrebná. Po zaschnutí penetračného náteru naneste krycí náter v 1-2 vrstvách. Riedenie je možné max. 0,1 L vody do 1 kg farby. Čistenie náradia Náradie očistite vodou. 

HET Latex univerzálny 1 kg biela matná
4,28 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
HET Latex univerzálny 1 kg biela matná
4,28 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Latexová farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch, ktorý je odolný voči poveternosti a štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Je vhodná do škôl, jedálni, kuchýň, zdravotníckych zariadení, či skladov a chodieb s podkladom vápenné, vápennocementové omietky, sadrové omietky, či drevovláknité dosky. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - vodouPríprava podkladu Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, bez špiny a prachu, vyzretý a bez plesní, či rias. Aplikácia Na pripravený podklad naneste základný náter prípravkom UP-Grund a pri veľmi nasiakavých podkladoch použite A-Grund alebo AT-Grund.V interiéri je možné urobiť napúšťaci náter farbou zriedenou max. 0,1 L vody na 1 kg farby.Ak je podkladom súdržný, neprašný a málo nasiakavý predošlý náter, tak penetrácia nie je potrebná. Po zaschnutí penetračného náteru naneste krycí náter v 1-2 vrstvách. Riedenie je možné max. 0,1 L vody do 1 kg farby. Čistenie náradia Náradie očistite vodou. 

AUSTIS ETERNAL IN SILVER - Antibakteriálna interiérová farba biela 1 kg
10,87 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Špeciálna antibakteriálna farba, ktorá obsahuje koloidné striebro a vytvára hygienický náter dlhodobo odolný voči napadnutiu baktériami. Je umývateľná, bez zápachu a neuvoľňuje žiadne škodlivé látky. Je určená pre nátery stien a stropov v interiéri v ktorom sú vysoké požiadavky na hygienu a odolnosť náteru - detské izby, zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, potravinárske prevádzky a pod. Vhodnými podkladmi sú vápenné, vápennocementové a sadrové omietky, akrylátové omietky, betón, disperzné a silikátové nátery, sadrokartónové, vláknocementové a cementrotrieskové dosky a iné savé podklady. Výdatnosť: - 3,3 - 5 m2/kgRiedenie: - vodou Príprava podkladu Podklad musí byť vyzretý, súdržný, dokonale očistený, suchý a odmastený. Podklady napadnuté plesňami je nutné zbaviť plesne za mokra a ošetriť pomocou Eternal odstraňovač plesne. Silno savé podklady penetrujte pomocou Eternal univerzálnej penetrácie alebo Eternal IN silver nariedeným vodou v pomere 3:1. Prípadné škvrny podkladu je vhodné natrieť farbou Eternal IN stop. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Pre aplikáciu je možné farbu riediť vodou maximálne do 5%. Nanášajte na pripravený podklad v dvoch vrstvách pomocou štetca, maliarskej štetky, valčekom alebo striekaním. farbu aplikujte najskôr 4 hodiny po penetračnej vrstve. Časový odstup medzi jednotlivými nátermi farbou je aspoň 2 hodiny. Pri obnovovacom nátere už na existujúci náter Eternal IN silver stačí vykonať v 1 vrstve. 

AUSTIS ETERNAL IN PLUS - Prémiová interiérová farba biela 10 kg
35,35 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
AUSTIS ETERNAL IN PLUS - Prémiová interiérová farba biela 10 kg
35,35 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Vodouriediteľná farba do interiéru na steny a stropy. Má vysokú kryciu schopnosť, paropriepustnosť, odolnosť na mokrý oter a je bez zápachu.Je vhodná na sadrokartón, betónové, vláknocementové, drevotrieskové povrchy a iné savé podklady v školách, nemocniciach, domácnosti a pod. Výdatnosť: - 3,3 - 5 m2/kgRiedenie: - vodou Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, dokonale očistený a odmastený. Podklady napadnuté plesňami je potrebné ošetriť pomocou Eternal odstraňovača plesne. V prípade ak je vznik plesní spôsobený kondenzáciou odporúčame použiť Eternal IN Thermo.Veľmi savé podklady penetrujte penetračným prípravkom Forte Penetral alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 3:1. AplikáciaFarbu aplikujte najskôr 4 hodiny po penetračnom nátere. Nanášajte štetcom, maliarskou štetkou alebo valčekom.Prvý náter rieďte vodou od 15% do 20% vodou. Druhý náter rieďte vodou od 0% do 10% vodou. Je potrebné, aby prvý náter dostatočne uschol tj. aspoň 6 hodín pre aplikáciu druhého náteru. Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 

LATEX STRONG BIOSILIKÁT - Umývateľná interiérová farba biela 15 l
165,85 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
LATEX STRONG BIOSILIKÁT - Umývateľná interiérová farba biela 15 l
165,85 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Matná interiérová farba určená na ochranu silne zaťažovaných vnútorných stien. Má vysoké krytie, neutrálnu vôňu, vytvára elastický film a je umývateľná. Je určená do súkromných i verejných budov - domovy pre seniorov, nemocnice, školy, kuchyňa, predsieň, obývačka a pod. Vhodnými podkladmi pre náter sú minerálne podklady, betón, sadrokartón, vláknocementové dosky a pod. Výdatnosť: - 5-7 m2/L pri dvoch náterochRiedenie: - vodou (do 10%)Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, bez nečistôt, prachu a súdržný. V prípade prasklín alebo puklín odporúčame tieto miesta opraviť vhodným tmelom. Ak sa na stene vyskytujú plesne je potrebné ich ošetriť vhodným prípravkom proti plesni. Nové omietky odporúčame sušiť minimálne 30 dní.V prípade ak je podklad nový odporúčame použiť najskôr penetračný prípravok Simpra alebo Simpra Haftgrund. Aplikácia Farbu je možné pred aplikáciou riediť - maximálne do 10% vodou. Na pripravený podklad naneste dve vrstvy farby pomocou štetca, valčeka alebo striekaním. Druhú vrstvu nanášajte až po dôkladnom zaschnutí prvej vrstvy, aby nedošlo k poškodeniu náteru. Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 

ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba biela 8 kg
40,24 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Snehobiela umývateľná farba určená na dekoratívne nátery najmä pre náročné povrchy a vysoko zaťažované miesta - kúpeľne, kuchyne.Vyniká výbornou výdatnosťou a vysokou belosťou, ktorá opticky rozširuje miestnosť.Farba je paropriepustná a tak umožňuje dýchanie a uvoľňovanie nadbytočnej vlhkosti stien.Je jemne parfumovaná, ľahko sa aplikuje a vytvára hladký, zamatovo matný povrch.Je možné ju aplikovať na rôzne podklady - sadrokartón, murivo, omietky, stierky, vyzreté muriva, sadrové omietky a pod.Náter sa vyznačuje úplnou oteruvzdornosťou za sucha a je umývateľná.Výdatnosť: - 7-10 m2/kgRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-10% vody- aplikácia VT striekaním: 0-5% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 5-15% vodyPríprava podkladuNatieraný povrch musí byť pevný, suchý a čistý.Pred natieraním starších stien odstráňte z povrchu prach, prípadne veľmi špinavý mastný povrch umyte saponátovým roztokom.Hrubšie, odlupujúce sa vrstvy starých náterov zoškrabte.V prípade stien napadnutým plesňami je dôležité najskôr odstrániť zdroj znečistenia a potom ošetrite vhodným protiplesňovým prostriedkom.Nerovnosti a praskliny vyplňte vhodným tmelom. Na nové alebo veľmi savé steny odporúčame ako prvé aplikovať penetračný náter Decorhit P alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.AplikáciaPrd použitím farbu dôkladne premiešajte.Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách.Preschnutý náter je možné pretierať najskôr po troch hodinách ďalšou vrstvou.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.

LATEXin - Vnútorná latexová farba 1000 - biela 12 kg
40,86 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
LATEXin - Vnútorná latexová farba 1000 - biela 12 kg
40,86 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Vnútorná latexová farba s veľmi dobrým krytím, rýchlym zasychaním s umývateľným povrchom.Vhodná je pre náter interiérových stien z muriva, omietok, sadrokartónu, umakartu, betónu, drevovláknitých dosiek, drevotrieskových dosiek a pod.Výdatnosť:- 4-8 m2/kg- 6-10 m2/LRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 5-15% vodyFarba ne je určená na vysokotlakové striekanie.Príprava podkladuOmietky a murivo musia byť vyzreté minimálne 2-4 mesiace a betón 4-6 mesiacov.Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu.Staré olupujúce sa nátery odstráňte.Pripravený podklad napenetrujte napúšťadlom Fano, Decorhit P penetráciou alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 1:1 (typ penetrácie je potrebné zvoliť podľa podkladu)AplikáciaFarbu aplikujte v dvoch vrstvách na napenetrovaný podklad.Aplikácia je možná štetcom, valčekom alebo vzduchovým striekaním.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.

PREMIO EXPERT - Umávateľná interiérová farba biela 4 kg
14,76 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
PREMIO EXPERT - Umávateľná interiérová farba biela 4 kg
14,76 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Interiérová maliarska farba, ktorá je špecifická vyšším stupňom oteruvzdornosti a vyššou belosťou.Spĺňa požiadavky pre nátery obytných, obchodných a verejných priestorov, kde sa požaduje vyššia odolnosť náteru.Zároveň spĺňa požiadavky pre nátery, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami.Vhodná je pre použitie na náter vnútorných omietok, sadrokartónu, drevotrieskových dosiek a betónových panelov.Belosť náteru je minimálne 90% BaSO4.Výdatnosť:- 7-11 m2/kgRiedenie:- vodou- 1. vrstva náteru: do 20% vody- 2.vrstva náteru: do 10% vodyPríprava podkladuPodklad musí byť pevným, suchý, odmastený a zbavený nečistôt.Nové omietky:Nové omietky musia byť vyzreté minimálne 20-30 dní.Odstráňte prípadné nečistoty alebo mastnotu.Podklad pred nanášaním farby napenetrujte prípravkom Penakryl v jednej vrstve.Staré omietky:odklad zbavte nečistôt, mastnoty a prachu.Staré, nesúdržné nátery odstráňte. Podklad pred nanášaním farby napenetrujte prípravkom Penakryl v jednej vrstve.AplikáciaPo zaschnutí penetračného náteru (cca 12 hodín) nanášajte interiérovú farbu.Farbu pred použitím premiešajte.Narieďte podľa potreby vodou a aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 4-6 hodín.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečnáPrvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Obsahuje: 5-chloro-2-metylizotiazol-3(2H)-on a 2-metylizotiazol-3(2H)-on.Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťKategória : A/a Náterové látky interiérové matné (lesk 25@60°) VRHraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lMaximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: < 30 g/lObsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,001 kg/kg výrobkuObsah celkového organického uhlíka TOC: 0,001 kg/kg výrobkuHustota prípravku: min.1,3 – 1,6 g/cm3Obsah neprchavých látok – sušiny: min.60 %.

NOVOLATEX - Univerzálna latexová farba biela 25 kg
56,80 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
NOVOLATEX - Univerzálna latexová farba biela 25 kg
56,80 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Univerzálna latexová farba určená na nátery omietok, betónu, dreva, lepenky, drevovláknitých dosiek, papiera a podobných materiálov v interiéri aj exteriéri.Aplikuje sa pri teplote, ktorá nie je nižšia ako +8°C.Vyznačuje sa vysokou belosťou a dobrou krycou schopnosťou.Výsledný náter má zamatový vzhľad a je oteruvzdorný.Výdatnosť:- 6-10 m2/kgRiedenie:- vodou Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou farby suchý, čistý a pevný.Betónové podklady musia byť vyzreté bez nadmernej vlhkosti.Nečistoty, mach a iné častice odstráňte.Staré, odlupujúce sa nátery je potrebné odstrániť.Nové, veľmi nasiakavé podklady penetrujte pomocou FF hĺbkovej penetrácie.V prípade menej nasiakavých podkladov je možné použiť aj farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.AplikáciaFarbu pred použitím premiešajte.V prípade potreby je možné riedenie vodou max. 0,05 L na 1 kg farby.Aplikujte 1-3 nátery pomocou štetca, valčeka alebo striekaním.Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je cca 4 hodiny.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiZmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Prvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Obsahuje Ošetrený výrobok.Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón; 1,2-benzizotiazol3(2H)-ón; 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón; reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2Hizotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)Iná nebezpečnosťKategória: A/d Farby interiérové a exteriérové na povrchovú úpravu dreva, kovu a plastov VRHraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/lMaximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 9 g/lHustota prípravku: 1,4-1,5 g/cm3Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 64 %

HET Latex vnútorný biela matná 13 kg
45,10 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
HET Latex vnútorný biela matná 13 kg
45,10 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Biela latexová farba vhodná do interiérov úžitkových a hospodárskych priestorov, budov, skladov, chodieb, soklov, interiérov náročných na hygienu ako sú školy, jedálne, kuchyne, zdravotnícke zariadenia a pod. Vytvára matný paropriepustný povrch, ktorý je odolný voči štandardnej vlhkosti v miestnostiach.Náter je veľmi odolný voči oteru suchou látkou a stredne odolný voči oderu za mokra. Výdatnosť:- 6-10 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- vodouPríprava podkladu Podklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt - plesní, rias, mastnoty, oleja a chemicky stály. Aplikácia Náter je možné aplikovať maliarskymi valčekmi, štetkou na menšie plochy a v prípade väčších plôch je možné využiť AIRLESS striekanie. Pred aplikáciou je potrebné farbu poriadne premiešajte. Napúšťací náter sa robí farbou zriedenou max. 0,1 L vody na 1 kg farby. Na extrémne hladké podklady použite ako napúšťací náter penetračný prípravok UP-Grund, veľmi nasiakavé podklady použite penetračný náter A-Grund alebo AT-Grund.Ak je podkladom súdržný, neprašný, málo nasiakavý pôvodný náter, tak penetračný náter nie je nutný. Vrstvy starých náterov s nedostatočnou priľnavosťou je nutné vopred oškriabať.Škvrny po zatečenej vode, hrdze, sadziach, či nikotíne najskôr pretrite izolačným náterom I-Grund alebo v prípade väčšej intenzity farbou Hetline IZOL. Po zaschnutí penetračného náteru naneste 1-2 vrstvy náteru. Krycí náter urobte neriedenou farbou alebo farbou zriedenou max. 0,1 L vody na 1 kg farby. Čistenie náradia Pracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

PRIMALEX EXTRA MATT - Snehobiela extra matná interiérová farba biela 15 kg
63,49 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Vysoko kvalitná snehobiela, hlboko matná interiérová farba, ktorá vytvára paropriepustný a umývateľný povrch zaručujúci jednoduchú údržbu a dokonalý vzhľad.Je ideálna pre veľké plochy a stropy.Náter v sebe kombinuje vysokú funkčnosť a vysoko estetickú povrchovú úpravu.Zároveň je špecifická technológiou ANTI-REFLEX a vysokou krycou schopnosťou, ktoré opticky potláčajú odlesky a tým zakrývajú aj mierne nedokonalosti podkladu.Je určená pre aplikáciu na steny a stropy z minerálnych omietok, sadrových omietok, betónových povrchov, sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek, tapiet a sklovláknitých tapiet.Je skvelou voľbou nie len pri renovačných náteroch , ale aj ako prvý náter v novostavbách.Najviac sa ukáže v priestoroch, ktoré sú otvorené, väčšie a s dostatkom svetla.Výdatnosť:- 7-8 m2/kgRiedenie:- 1. vrstva: 5-10% vodou (t.j. 0,05-0,1 L pitnej vody na 1 L farby)- 2. vrstva: neriedenáPríprava podkladuPovrchy, ktoré budete natierať musia byť pevné, čisté, suché, zbavené nečistôt, voskov, mastnoty alebo iného znečistenia.Nové vápenno-cementové a cementové omietky:Nové minerálne omietky musia byť vyzreté minimálne 4 týždne.Na podklad aplikujte penetračný náter Primalex univerzálna penetrácia alebo Primalex Primer.Prípadné opravy trhlín alebo poškodení musia byť dostatočne vyzreté a suché.Sadrové omietky:Tento typ omietok jemne prebrúste, očistite od prachu a ošetrite Primalex Primerom popr. Primalex univerzálnou penetráciou.Sadrokartónové dosky:Správne pripravené a v spojoch prebrúsené napenetrujte 2x (najskôr vo vytmelených spojov, následne minimálne po 2 hodinách celoplošne) na zjednotenie nasiakavosti podkladu Primalex univerzálnou penetráciou alebo Primalex Primer.Betón a pórobetón:Povrchy s nečistotami alebo zrnitou vrstvou uvoľňujúcou prach očistite mechanicky alebo umytím vodou.Po mokrom čistení nechajte povrch dostatočne preschnúť pred ďalším ošetrením.Základný náter potom preveďte pomocou Primalex Primer popr. Primalex univerzálnou penetráciou.Súdržné staršie nátery:Pôvodné alebo kriedujúce nátery zbavte prachu a mechanických nečistôt.Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom.Drobné defekty vyspravte napr. Primalex práškovým tmelom alebo Primalex vnútornou stierkou.Väčšie trhliny odporúčame vyplniť vhodným tmelom.Opravované povrchy s rozdielnou savosťou a menej pevné povrchy napenetrujte pomocou Primalex hĺbkovej penetrácie.Nesúdržné staršie nátery:Nepriľnavé staré nátery alebo ich časti odstráňte.Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť.Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou napenetrujte s Primalex hĺbkovou penetráciou.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.Následne rieďte podľa uvedeného pomeru.Po príprave aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Primalex Extra Matt odporúčame občasne premiešajte aj počas aplikácie.SchnutieNáter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách a následne je možné aplikovať druhú vrstvu.Odolnosť čerstvo natretých plôch proti bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnuté najneskôr za 24 hodín.Deklarovaná odolnosť voči mokrému oderu je dosiahnutá po 3-4 týždňoch.ČisteniePracovné náradie a pomôcky umyte ihneď po skončení prác vodou.