ISOKOR SOFA CLEANER - Prípravok na tepovanie sedačiek a kobercov 5 L
38,59 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
ISOKOR SOFA CLEANER - Prípravok na tepovanie sedačiek a kobercov 5 L
38,59 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024

Prírodný, ekologický prostriedok na tepovanie sedačiek, autosedačiek, kobercov a iných textilných povrchov. Je vyrobený z kvalitných, za studena lisovaných olejov a výťažkov z rastlín. Veľmi účinne a rýchlo odstraňuje aj odolné fľaky.Okrem účinného čistenia fľakov a zájdených nečistôt veľmi účinne odstraňuje aj usadené pachy.PoužitieVýrobok naneste speňovačom na čistený podklad, nechajte chvíľu pôsobiť a následne jemne kefou zapracujte do textílie.Potom ho pomocou vody spoločne s nečistotou odstránite, prípadne použite vysávač určený na vysávanie vody.Ak je to potrebné, tak postup zopakujte.Keď je ošetrený povrch vytepovaný a vysušený, odporúčame ho ihneď ošetriť pomocou Isokor Lotos PROFI, ktorý povrch chráni pred ďalším rýchlym zašpinením.Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Riziko pre ľudské zdravieŽiadne.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaTáto karta bezpečnostných údajov je v súlade s nariadením ES 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH a 2020/878 z 18.6.2020.Piktogramy: Žiadne.Heslo: Žiadne.Výstražné upozorneniaŽiadne.Bezpečnostné upozorneniaŽiadne.Iné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa