METYLAN ŠPECIÁL - Lepidlo na tapety so syntetickou živicou 200 g
8,63 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
METYLAN ŠPECIÁL - Lepidlo na tapety so syntetickou živicou 200 g
8,63 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Lepidlo na tapety pre použitie na ťažké papierové, vinylové, vzorované tapety a na tapety so štruktúrou alebo tapety z prírodného materiálu. Má vysokú lepivosť, vysokú pevnosť za mokra a odoláva voči kolísaniu teplôt, proti vápnu a cementu.Jednoducho sa mieša a nanáša.Lepidlo je zároveň pripravené k použitiu behom 3 minút.Príprava podkladuSteny dôkladne očistite od prípadnej špiny a iných nečistôt.Podklady, ktoré sú silno savé natrite dopredu špeciálnym rýchlo rozpustným lepidlom z Metylanu (roztok 1:40).Príprava lepidlaCelý obsah vysypte za stáleho miešania do studenej vody a chvíľu miešajte.Behom miešania držte balenie tesne nad vodou.Po 3 minútach ešte raz poriadne premiešajte.Metylan je takto pripravený na použitie.TapetovanieTapety a drevovláknitý povrch: Rovnomerne potrieť lepidlom, zložiť a nechať zmäknúť. Ihneď potom tapetovať.Tapety so štruktúrou: Tapety rovnomerne potrieť lepidlom, raz preložiť k stredu a rozbaliť. Po dobe potrebnej k zmäkčeniu (cca10 minút), nalepiť na škáru a pomocou valčeka alebo stierky na tapetovanie vyhladiť tak, aby sa vytlačili vzduchové bubliny.Ostatné: Prekrývajúce sa švy (zadná strana papiera na prednej strane vinylu), napr. v rohoch, na komínoch (krboch) a vnútorných plochách klenby okien, prilepiť špárovým a opravným lepidlom Metylan na opravy.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou studenej vody.Zbytky lepidla na prednej strane ihneď opatrne umyte pomocou hubky, popr. zotrite.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

METYLAN - Tekutý koncentrát na lepenie tapiet 0,5 l
12,77 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
METYLAN - Tekutý koncentrát na lepenie tapiet 0,5 l
12,77 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Tekuté koncentrované lepidlo s obsahom syntetických živíc na lepenie ťažkých papierových tapiet, tapiet z prírodných materiálov, sklených vlákien, vinylových a vliesových tapiet. Má mimoriadne silnú priľnavosť s dlhodobým efektom.odoláva vlhkosti a aj zmenám teplôt, vápnu a cementu.Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, hladký, upravený a rovnako nasiakavý, bez prachu, nečistôt, mastnoty a plesní.Príprava stien:Natreté steny a vysoko glazované neporézne steny je potrebné mierne prebrúsiť a umyť čistiacim prostriedkom s obsahom čpavku. Staré tapety a zvyšky starých lepidiel musia byť odstránené pomocou Metylanu odstraňovača tapiet. Porézne povrchy je potrebné napenetrovať. Pred aplikáciou nechajte podklad dôkladne uschnúť.Príprava lepidlaNa prípravu lepidla použite čisté vedro. Celý obsah fľaše rozmiešajte za stáleho miešania v studenej vode počas 30 sekúnd.Nepridávajte viac vody, ako je špecifikované na výrobku. Miešajte ďalšie dve minúty. Lepidlo je potom pripravené na použitie. TapetovanieAplikácia lepidla na tapetu: Lepidlo aplikujte na tapetu rovnomerne pomocou štetca s krátkymi štetinami. Tapetu nechajte zmäknúť a následne ju nalepte na stenu. Lepenie ťažkých tapiet si vyžaduje viac času na penetráciu lepidla do tapety a niekedy je potrebné naniesť ďalšiuvrstvu. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky. Riaďte sa pokynmi výrobcov tapiet.Vliesové tapety: Lepidlo naneste dôkladne na stenu pomocou valčeka na plochu cca na3–4 tapetové pásy. Tapetu ihneď nalepte. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky.Riaďte sa pokynmi výrobcov tapiet.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Doplňujúce informácieObsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1 (CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED

ADHESIVE 380 WETROOM - Lepidlo na tapety do vlhkého prostredia 0,75 L
13,26 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
ADHESIVE 380 WETROOM - Lepidlo na tapety do vlhkého prostredia 0,75 L
13,26 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Transparentné lepidlo pre lepenie tapiet, filcov zo sklovitého vlákna a štruktúrovaných tapiet v interiéri.Vhodné je pre použitie do vlhkých priestorov ako sú kuchyne, kúpeľne či toalety.Výdatnosť:- 5 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.Trhliny a nerovnosti vyplňte a opravte vhodným tmelom.Nečistoty, špinu a mastnotu očistite pomocou prípravku Fluren 37.Lesklé povrchy zmatnite prebrúsením.AplikáciaLepidlo sa pred aplikáciou neriedi - je pripravené na použitie.Aplikujte ho štetcom alebo valčekom.Hrúbku nanesené lepidla prispôsobte podkladu a tapete.Pred nalepením tapety na stenu nechajte lepidlo krátko zaschnúť.Rozdiel v hrúbke vrstvy alebo nerovnomerná štruktúra môžu viesť k nerovnomernému povrchu.Nedostatočné množstvo lepidlo môže spôsobiť tvorbu bublín a slabú priľnavosť.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické riziká.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.