CERESIT CS 16 - Neutrálny silikón transparentny 300 ml
10,87 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
CERESIT CS 16 - Neutrálny silikón transparentny 300 ml
10,87 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024

Jednozložkový neutrálny silikón, ktorý je mimoriadne odolná voči poveternostným vplyvom, odolný voči UV, ozónu, plesniam, vlhkosti s nekorozívnym účinkom na kovy. Vhodný je na utesňovanie spojov, tmelenie kritických materiálov, tmelenie izolačných dvojskiel, utesňovanie spojovacích a dilatačných spojov medzi sklom a nosnou konštrukciou, ale aj ako utesňovací materiál v automobilovom a lodnom priemysle.Má výbornú priľnavosť k rôznym materiálom - sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy, impregnované, glazované alebo natreté drevo, plasty a alkalické materiály.Príprava podkladuVšetky povrchy musia byť čisté, suché, bez prachu a mastnoty.Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.Neporézne povrchy je možné odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne je treba povrch utrieť čistou látkou.AplikáciaPomocou aplikačnej pištole vtlačte výplňový materiál tesne do škáry.Osobitnú pozornosť je treba venovať adhézií v rohoch.Uhlaďte povrch silikónu vlhkým drievkom alebo škárovacou stierkou.Po približne 15 minútach prestane byť povrch silikónu lepkavý.Neodporúčame silikón pretierať, pretože farba na povrchu silikónu nebude držať kvôli jeho elasticite.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP)Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP)Výstražné upozornenia H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Doplňujúce informácieObsahuje: N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.Prevencia:P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťPočas vytvrdzovania sa uvoľňuje metanol.Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

DEN BRAVEN - Neutrálny silikón 310 ml transparentná
10,71 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
DEN BRAVEN - Neutrálny silikón 310 ml transparentná
10,71 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel.Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvorí trvale pevný elastickýspoj. Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okennýchrámov s povrchovou úpravou prevedenou syntetickými a polyuretánovýmilakmi. Silná priľnavosť k sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinkua ostatným stavebným materiálom – nespôsobuje oxidáciu kovov. Charakteristika:-      Nízkomodulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu-         Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiáloma ich vzájomným kombináciám-         Trvale pružný, odolný  vode, poveternostnýmvplyvom a UV žiareniuPoužitie:-         Tmelenie škár medzi oknom a murivom, chladiarenskýchboxov, v zdravotníctve a pod. -         Tesnenie zostav zo skla, zasklených plôch, hliník aveľa iných kovov a plastov ako PVC, polyester, polystyrén, lakované drevo,betón a murivo.-         Tesnenie vzduchotechniky, potrubia, kolien čiprechodov.

DEN BRAVEN - Neutrálny silikón transparentná 600 ml
17,16 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
DEN BRAVEN - Neutrálny silikón transparentná 600 ml
17,16 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel.Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvorí trvale pevný elastickýspoj. Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okennýchrámov s povrchovou úpravou prevedenou syntetickými a polyuretánovýmilakmi. Silná priľnavosť k sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinkua ostatným stavebným materiálom – nespôsobuje oxidáciu kovov. Charakteristika:-      Nízkomodulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu-         Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiáloma ich vzájomným kombináciám-         Trvale pružný, odolný  vode, poveternostnýmvplyvom a UV žiareniuPoužitie:-         Tmelenie škár medzi oknom a murivom, chladiarenskýchboxov, v zdravotníctve a pod. -         Tesnenie zostav zo skla, zasklených plôch, hliník aveľa iných kovov a plastov ako PVC, polyester, polystyrén, lakované drevo,betón a murivo.-         Tesnenie vzduchotechniky, potrubia, kolien čiprechodov.

Ceresit CS 23 GLASS - Silikón na sklo a akvária čierna 0,28 L
10,67 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
Ceresit CS 23 GLASS - Silikón na sklo a akvária čierna 0,28 L
10,67 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024

Jedno komponentný silikón, ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a je odolný voči ozónu, UV žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu. Neobsahuje rozpúšťadla, je vodotesný a použiteľné či už pre sklenárske práce alebo utesnenie spojov.Má priamo adhéziu na sklo, keramiku, sklovinu, lakované povrchy a eloxovaný hliník.Je odolný voči extrémnym teplotám a jeho hladký, a lesklý vzhľad doplňuje glazované keramické dlaždice.Vhodný je na utesňovanie okien a dverí, všeobecné sklenárske práce, stavebné spoje, lepenie a tmelenie skla na hliníkových rámoch alebo utesnenie spojov neporéznych materiálov.Príprava podkladuVšetky povrchy musia byť čisté, suché, bez prachu a mastnoty.Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.Neporézne povrchy sa dajú odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne je potrebné povrch očistiť čistou látkou.AplikáciaTmel vytlačte do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny.Odstráňte všetky lepiace pásky pred vytvorením povrchovej vrstvy tmelu a zahlaďte akékoľvek jeho vyčnievajúce okraje.Čerstvý tmel odstráňte suchou handričkou alebo hubkou namočenou v rozpúšťadle.Zaschnutý tmel môže byť odstránený len mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP)Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP)Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.Iná nebezpečnosťPočas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).