DEN BRAVEN - Neutrálny silikón 310 ml transparentná
10,71 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
DEN BRAVEN - Neutrálny silikón 310 ml transparentná
10,71 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel.Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvorí trvale pevný elastickýspoj. Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okennýchrámov s povrchovou úpravou prevedenou syntetickými a polyuretánovýmilakmi. Silná priľnavosť k sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinkua ostatným stavebným materiálom – nespôsobuje oxidáciu kovov. Charakteristika:-      Nízkomodulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu-         Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiáloma ich vzájomným kombináciám-         Trvale pružný, odolný  vode, poveternostnýmvplyvom a UV žiareniuPoužitie:-         Tmelenie škár medzi oknom a murivom, chladiarenskýchboxov, v zdravotníctve a pod. -         Tesnenie zostav zo skla, zasklených plôch, hliník aveľa iných kovov a plastov ako PVC, polyester, polystyrén, lakované drevo,betón a murivo.-         Tesnenie vzduchotechniky, potrubia, kolien čiprechodov.

DEN BRAVEN - Neutrálny silikón transparentná 600 ml
17,16 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
DEN BRAVEN - Neutrálny silikón transparentná 600 ml
17,16 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel.Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvorí trvale pevný elastickýspoj. Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okennýchrámov s povrchovou úpravou prevedenou syntetickými a polyuretánovýmilakmi. Silná priľnavosť k sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinkua ostatným stavebným materiálom – nespôsobuje oxidáciu kovov. Charakteristika:-      Nízkomodulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu-         Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiáloma ich vzájomným kombináciám-         Trvale pružný, odolný  vode, poveternostnýmvplyvom a UV žiareniuPoužitie:-         Tmelenie škár medzi oknom a murivom, chladiarenskýchboxov, v zdravotníctve a pod. -         Tesnenie zostav zo skla, zasklených plôch, hliník aveľa iných kovov a plastov ako PVC, polyester, polystyrén, lakované drevo,betón a murivo.-         Tesnenie vzduchotechniky, potrubia, kolien čiprechodov.

Ceresit CS 23 GLASS - Silikón na sklo a akvária čierna 0,28 L
9,07 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Ceresit CS 23 GLASS - Silikón na sklo a akvária čierna 0,28 L
9,07 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Jedno komponentný silikón, ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a je odolný voči ozónu, UV žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu. Neobsahuje rozpúšťadla, je vodotesný a použiteľné či už pre sklenárske práce alebo utesnenie spojov.Má priamo adhéziu na sklo, keramiku, sklovinu, lakované povrchy a eloxovaný hliník.Je odolný voči extrémnym teplotám a jeho hladký, a lesklý vzhľad doplňuje glazované keramické dlaždice.Vhodný je na utesňovanie okien a dverí, všeobecné sklenárske práce, stavebné spoje, lepenie a tmelenie skla na hliníkových rámoch alebo utesnenie spojov neporéznych materiálov.Príprava podkladuVšetky povrchy musia byť čisté, suché, bez prachu a mastnoty.Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.Neporézne povrchy sa dajú odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne je potrebné povrch očistiť čistou látkou.AplikáciaTmel vytlačte do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny.Odstráňte všetky lepiace pásky pred vytvorením povrchovej vrstvy tmelu a zahlaďte akékoľvek jeho vyčnievajúce okraje.Čerstvý tmel odstráňte suchou handričkou alebo hubkou namočenou v rozpúšťadle.Zaschnutý tmel môže byť odstránený len mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP)Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP)Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.Iná nebezpečnosťPočas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).