Príslušenstvo Elpumps Dsk-10 Príslušenstvo Do Bp,Jpv,Jpp
71,99 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Príslušenstvo Elpumps Dsk-10 Príslušenstvo Do Bp,Jpv,Jpp
71,99 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Príslušenstvo Elpumps Dsk-10 Príslušenstvo Do Bp,Jpv,Jpp

Záložný zdroj pre obehové čerpadlá AVANSA UPS 300W 12V + batéria
269,56 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Tento záložný zdroj môže byť použitý na zabezpečenie chodu ďalších elektrických spotrebičov, ktoré vyžadujú stabilitu a stabilné parametre elektrickej energie. Tento produkt by nemal byť používaný ako prevodník (s neobmedzenou prevádzkou z 12 V batérie).Hlavným rysom tohto zariadenia je vstupný výkon krivky pri prevádzke na batériu. Krivka je čistá sínusoida, totožná s hlavným zdrojom elektrickej siete z vášho domu. Keď je hlavná energia z vášho domu zapnutá, tak záložný zdroj bude nabíjať batériu a zabezpečí dlhotrvajúcu životnosť batérie. Záložný zdroj (UPS) pracuje len s externou batériou 12V (pre model 1050 W s batériou 24V). Mal by byť použitý len olovený typ batérie, pretože záložný zdroj je určený pre nabíjanie tohto typu batérie. Použitie gélových batérií sa nedoporučuje.POZOR! Pri pripájaní záložného zdroja si zložte kovové predmety (napr. náramky, retiazky, hodinky, prstene... atď.). Z dôvodu, že môže dôjsť ku skratu elektrického prúdu a k následnému rozstaveniu kovových materiálov na tele spotrebiteľa. Pri pripojení batérie zachovajte polarizáciu: červená (+pozitívne)  kábel bude pripojený ku svorke + a čierny (-negatívne) bude drôt pripojený ku svorke -.  Pre pripojenie  kábla k pólom akumulátora slúžia kovové konektory. Pred pripojením sa odporúča čistiť kontakty batérie kefou. Konektor utiahnite pomocou kľúča, aby bol zabezpečený pevný kontakt.Záložný zdroj (UPS) inštalujte na suchom mieste, bez vlhkosti, mimo dosahu vody alebo snehu. Miesto inštalácie záložného zdroja(UPS)  musí byť dostatočne veľké, aby nebránilo chladiacemu systému záložného zdroja. Ďalej by malo byť toto miesto zbavené prachu alebo uhoľného prachu, ktorý by mohol blokovať ventilátor záložného zdroja. Na mieste inštalácie by malo byť dobre vetrané, aby sa zabránilo prehriatiu systému. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom skontrolujte, že všetky káble sú v dobrom stave a bez častí bez izolácie. Prevádzka záložného zdroja (UPS) môže spôsobiť iskrenie. Záložný zdroj by nemal byť inštalovaný v horľavých prostrediach.POZOR! Záložný zdroj (UPS) funguje len vtedy, keď je pripojený k externej batérii. Nemal by byť používaný bez pripojenia batérie. Po pripojení akumulátora, zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky (230V, 50 Hz) s uzemnením do siete. Na zadnej strane zdroja pripojíte zariadenie, ktoré chcete, aby fungovalo pri výpadku napájania. Postupujte podľa nasledujúceho poradia: pripojte batériu, pripojte hlavné napájanie a potom pripojte spotrebiteľa (zariadenie) k záložnému zdroju (UPS). Ak chcete zdroj zapnúť, tak stlačte a podržte tlačidlo napájania (ON/OFF) pod dobu 4 sekúnd.Prevádzka systému začína automatickou detekciou stavu batérie sieťového napätia. V prípade, že napätie batérie klesne pod 10,8V , tak je možné, že batéria je poškodená a nemožno ju spustiť.V prípade výpadku elektrickej energie alebo ak nie sú jej parametre v normálnom rozmedzí , tak sa záložný zdroj (UPS) automaticky prepne na batériu. Prepnutie záložného zdroja na batériu sa zobrazí na displeji záložného zdroja (UPS). Zariadenie (UPS) oznamuje prepnutie záložného zdroja (UPS) na batériu aj zvukovým signálom.Keď napätie batérie klesne pod minimálnu hodnotu (batéria je vybitá), tak záložný zdroj (UPS) zvýši frekvenciu varovného zvuku a odpojí napájanie.V prípade, že zariadenie, ktoré je pripojené k záložnému zdroju (UPS) prekročí maximálny výkon o 110 %, záložný zdroj (UPS) začne vydávať prerušovaný akustický signál a automaticky sa vypne. Pri induktívnych zariadeniach (napr. vodné čerpadlá a elektromotory) sa odporúča použiť zariadenie až do 50% maximálneho výkonu zo záložného zdroja (UPS), pretože indukčné zariadenia môžu potrebovať dvojitú hodnotu výkonu pri štarte.POZOR! Nebezpečenstvo! Počas prevádzky sa nesmiete dotýkať svoriek akumulátora.Ak chcete zastaviť záložný zdroj (UPS), podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 4 sekúnd. Následne záložný zdroj vydá zvukový signál a zastaví sa. Pre predĺženie životnosti batérie sa odporúča vykonať cyklus prázdneho a plného nabitia batérie aspoň raz za 2 mesiace. Túto operáciu vykonajte, aj keď v lehote 2 mesiacov neboli žiadne výpadky a akumulátor bol stále plne nabitý .POZOR! Ide iba o bezpečnostné zariadenie, ktoré sa používa iba pri výpadku prúdu. Pri používaní tohto prístroja ho prosím nenechávajte v blízkosti paliva.Tento set obsahuje 45Ah batériu.Technické údaje:maximálna kapacita: 500 VAmaximálny menovitý výkon: 300Whlavné vstupné napájanie: 150 – 270 VCAvstupná frekvencia: 45 – 65 Hzvýstupný výkon: 207 – 241 VCAvstupná frekvencia: 50 – 60 Hzspínací čas: <4mskapacita batérie: 12V DCochrana proti preťaženiu:110%  130% (30 sekúnd)spotreba v kľudovm režime: 22Wrozmery (V/Š/H): 18,5x14,5x34 cmzáložný zdroj je vhodný pre spotrebiče cca s max výkonom 250 W v súčteZáložný zdroj neobsahuje batériu!Patrí do skupiny profesionálnych automatických záložných zdrojov (UPS) špeciálne navrhnutých a vyrobených pre nepretržité napájanie kotlov na tuhé palivá v prípade výpadku hlavného napájania. V prípade výpadku napájania záložný zdroj (UPS) poskytne okamžitú energiu z batérie, takže obehové čerpadlá bude udržiavať v chode a kotol bezpečne ochladí.Hlavné funkcie:Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade vybitej batérie. Ak je batéria vybitá na hodnotu 10,8V, tak záložný zdroj odpojí napájanie, aby sa zabránilo zničeniu batérie.Ochrana proti preťaženiu: V prípade, že zaťaženie záložného zdroja (UPS) prekročí 110% menovitého výkonu, tak sa záložný zdroj (UPS) zastaví, aby sa zabránilo poškodeniu.Ochrana proti skratu: Záložný zdroj (UPS) sa zastaví v prípade skratu. – Regulátor napätia (AVR) zaisťuje konštantné napätie pre zariadenia v danom intervale. Zapnutie batérie: systém prepne na batériu a poskytuje nepretržité napájanie pre zariadenie. Automatizácia: pokiaľ je v siete neštandardne napájanie, tak záložný zdroj sa automaticky prepne na batériu. – Konverzia pre spustenie úlohy: v niektorých prípadoch je potrebný vyšší štartovací výkon ako menovitý výkon záložného zdroja (UPS). V tomto prípade záložný zdroj (UPS) vyrieši tento problém, tým že dodá 110% svojej kapacity. Po dodaní kapacity sa vypne.Vysoký nabíjací prúd: počiatočný nabíjací prúd je asi 10A. Nabije batériu za kratší čas ako bežné nabíjačky.Zachovanie batérie v režime pohotovosti: po úplnom nabití batérie záložný zdroj (UPS) udrží batériu nabitú. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov  musí mať akumulátor kapacitu v rozmedzí hodnôt: 40 Ah -150 Ah. Nepoužívajte batériu s kapacitou menšou ako 40Ah, pretože počiatoční nabíjací prúd záložného zdroja (UPS) (až 10A) môže znížiť životnosť.Pre spotrebu 100W:záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 3,5 hodinyzáložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 6,5 hodinyzáložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 8 hodínPre spotrebu 200W:záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 2 hodinyzáložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 3 hodinyzáložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 4 hodín Pre spotrebu 300W:záložný zdroj (UPS) s batériou 65 Ah bude pracovať 1,5 hodinyzáložný zdroj (UPS) s batériou 120 Ah bude pracovať 2,5 hodinyzáložný zdroj (UPS) s batériou 150 Ah bude pracovať 3 hodiny

Pripojovacia hadica 1" flexi s kolenom 80 cm
18,01 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Pripojovacia hadica 1" flexi s kolenom 80 cm
18,01 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Nerezová pripojovacia hadica 1" flexi s kolenom 80 cm slúži k prepojeniu dvoch nespevnených častí tlakového systému tak, aby sa zabránilo prenosu vibrácií, alebo na kompenzovanie dilatačných pohybov. Ideálna pre pripájanie čerpadiel k tlakovým nádobám alebo na flexibilné spojenie filtrov na vodu s potrubím.

Piest NP 75
56,70 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Piest NP 75
56,70 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Náhradný diel na ručnú pumpu NP 75.

Hriadeľ 20-SVA 3st.
47,76 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Hriadeľ 20-SVA 3st.
47,76 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Náhradný diel čerpadla EVJ - set
66,00 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Náhradný diel čerpadla EVJ - set
66,00 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Náhradný diel - set: vreteno, rotor stator je určený ako výmenná sada pre ponorné čerpadlá:EVJ 1,2EVJ 1,5EVJ 1,8EVJ 2,5Je potrebné, aby ste pri objednávke v časti Poznámka, napísali, aký typ EVJ čerpadla máte.

Náhradný diel čerpadla DIPPER - set /vreteno rotor stator/
30,00 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Náhradný diel čerpadla DIPPER - set /vreteno rotor stator/
30,00 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Náhradný - výmenný diel na čerpadlá DIPPER na mechanickú časť.

Sacia hadica 1" komplet 1m - savica
46,70 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Sacia hadica 1" komplet 1m - savica
46,70 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Sacia hadica 1m komplet je určená na prívod vody do čerpadla. Hadica, alebo domácky nazývaná savica je vyrobená presne na účel sania vody z vrtu alebo studne.Tento set obsahuje:- nerezový sací kôš s mosadznou spätnou klapkou- na oboch koncoch mosadzný nátrubok so závitom upevnený páskouCelý set je takto zmontovaný a pripravený k okamžitému použitiu.Sacia hadica 1" komplet 1m - savica obsahuje:- savica 1m- nerezové sitko 1"- spätná klapka 1"- koncovka hadicová 1" 2ks- hadicová spona 25-40mm 2ks

Frekvenčný menič INVT GD20 / 0,75kW 230V IP20
500,15 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Frekvenčný menič INVT GD20 / 0,75kW 230V IP20
500,15 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Použitie :ochrana čerpadlaregulácia prevádzky čerpadlaregulácia na konštantný tlak v systémezvyšovanie tlaku v systémezásobovanie vodouzavlažovaniezriadenie domácej vodárnevhodný pre povrchové aj ponorné čerpadlá Frekvenčný menič INVT GD20 / 0,75kW 230V IP20 je vhodný aj pre použitie pre vretenové čerpadláVybavenie a výhody:frekvenčný menič pre ponorné a samonasávacie - povrchové čerpadlá - inštalácia na stenuvektorové a skalárne riadenie prevádzky umožňujú reguláciu aj tých najnáročnejších aplikáciífunkcia autotunning po spustení testu zmeria vlastnosti motora, zohľadní dlžku káblov., čím zoptimalizuje riadenie elektromotorakontrola tlaku cez snímač, nezávisle od prietoku alebo vypínacieho tlakudigitálny display pre zobrazenie prevádzkových stavov, alebo poruchových hlásení 4 digitálne programovateľné vstupy, 1 HDI vstup, 1 digitálny vstup/výstup, 2 analógové vstupy2 relé výstpy, 1 digitálny vstup/výstupmožnosť komunikácie prostrednictvom MODBUS, Ethernet, Profibus30 programovateľných typov ochranyochrana proti behu nasucho vypne čerpadlo pri nízkej hladine vodyautomatický reštart a reset zapne čerpadlo pri zvýšení stavu vodymäkký rozbeh a dobeh čerpadlaochrana pred prepätím a podpätímochrana pred prehriatím meničatepelno - prúdová ochrana motoraochrana pred prúdovými špičkami pri rozbehu čerpadlaochrana pred prevádzkou do uzatvoreného výtlaku čerpadlaúspora energie až 80%       súčastou dodávky je frekvenční menič a snímač tlaku s káblom 5mTechnické parametre:maximálny výkon čerpadla : 0,75 kWvstupný prúd : 9,3 Avýstupný prúd : 4,2 Amenovité napätie :1x230 V / 3x230 Vstupeň krytie meniča : IP20presnosť regulácie tlaku : 0,2% Barmaximálna teplota okolia : 40 Cšírka : 80 mmvýška : 160 mmhrúbka : 120 mmvýrobca : INVT

Frekvenčný menič INVT GD20 / 1,5kW 230V IP20
442,06 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Frekvenčný menič INVT GD20 / 1,5kW 230V IP20
442,06 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Frekvenčný menič INVT GD20/1,5kW 230V pomocou regulácie otáčok udržuje konštantný tlak v systéme.Funkčná výbava zahrňuje ochranu:pred prepätím a podpätímpred prehriatím meničapred prúdovými špičkami pri rozbehu čerpadlapred prevádzkou do uzatvoreného výtlaku čerpadlatepelno - prúdová ochrana motoraPoužitie frekvenčného meniča INVT GD20/1,5kW 230V:ochrana čerpadlaregulácia prevádzky čerpadlaregulácia na konštantný tlak v systémezvyšovanie tlaku v systémezásobovanie vodouzavlažovaniezriadenie domácej vodárnevhodný pre povrchové aj ponorné čerpadlá Frekvenčný menič INVT GD20/1,5kW 230V je vhodný aj pre použitie pre vretenové čerpadláHlavné výhody frekvenčného meniča INVT GD20/1,5kW 230V:funkcia autotunning po spustení testu zmeria vlastnosti motora, zohľadní dlžku káblov a tým zoptimalizuje riadenie elektromotoravektorové a skalárne riadenie prevádzky umožňuje reguláciu aj tých najnáročnejších aplikáciíkontrola tlaku cez snímač, nezávisle od prietoku alebo vypínacieho tlakudigitálny displej pre zobrazenie prevádzkových stavov alebo poruchových hlásení zvyšuje užívateľský komfortšetrí energiuvhodný pre povrchové aj ponorné jednofázové čerpadláinštalácia na stenumožnosť nastavenia rýchlosti motora o 40% oproti nominálnej hodnote - zlepšenie výkonovej krivkyúspora energie až 80%Technické parametre:Maximálny výkon čerpadla:     1,5 kWVstupný prúd:     15,7 AVýstupný prúd:     7,5 AMenovité napätie:     1x230 V / 3x230 VStupeň krytia meniča:     IP20Presnosť regulácie tlaku:     0,2% BarMaximálna teplota okolia:     40 °CŠírka:     80 mmVýška:     185 mmHrúbka:     140 mm

Manometer do 10 bar radial. spodný vývod priem.63mm
5,00 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Manometer do 10 bar radial. spodný vývod priem.63mm
5,00 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Manometer slúži na meranie tlaku v systéme. má celokovové telo. prevádzkový rozsah je 0 až 10 barprípojné hrdlo GZ v rozmere ¼”

Tlakový spínač TSA 0,65-0,90 MPa
43,38 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Tlakový spínač TSA 0,65-0,90 MPa
43,38 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Tlakový spínač TSA 0,65-0,90 MPa slúži na spínanie jednofázových a trojfázových elektrických obvodov do 10A v závislosti na zmene tlaku v systéme. V spojení s čerpadlom alebo kompresorom slúžia na udržiavanie tlaku v tlakových nádobach a systéme.Hodnoty zapínacieho a vypínacieho tlaku spínača TSA 0,65-0,90 MPa je možné čiastočne regulovať dotiahnutím alebo uvoľnením matice na pružine spínača.Výhody tlakových spínačov TSA:Jednoduchá regulácia zapínacieho a vypínacieho tlakuVysoký počet zopnutíĽubovoľná pracovná poloha

Tlakový spínač TSA 0,40-0,60 MPa
42,66 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Tlakový spínač TSA 0,40-0,60 MPa
42,66 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Tlakový spínač TSA 0,44-0,60 MPa slúži na spínanie jednofázových a trojfázových elektrických obvodov do 10A v závislosti na zmene tlaku v systéme. V spojení s čerpadlom alebo kompresorom slúži na udržiavanie tlaku v tlakových nádobach a systéme.Hodnoty zapínacieho a vypínacieho tlaku spínača TSA 0,44-0,60 MPa je možné čiastočne regulovať dotiahnutím alebo uvoľnením matice na pružine spínača.Výhody tlakových spínačov TSA:Jednoduchá regulácia zapínacieho a vypínacieho tlakuVysoký počet zopnutíĽubovoľná pracovná poloha

Tlakový spínač TSA 0,50-0,70 MPa
41,94 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Tlakový spínač TSA 0,50-0,70 MPa
41,94 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Tlakový spínač TSA 0,50-0,70 Mpa slúži na spínanie jednofázových a trojfázových elektrických obvodov do 10A, v závislosti na zmene tlaku v systéme. V spojení s čerpadlom alebo kompresorom slúži na udržiavanie tlaku v tlakových nádobach a systéme.Hodnoty zapínacieho a vypínacieho tlaku spínača TSA 0,50-0,70 Mpa je možné čiastočne regulovať dotiahnutím alebo uvoľnením matice na pružine spínača.Výhody tlakových spínačov TSA:Jednoduchá regulácia zapínacieho a vypínacieho tlakuVysoký počet zopnutíĽubovoľná pracovná poloha

Tlakový spínač BSK-3A 380V 8A 2,8-4,2bar
15,30 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Tlakový spínač BSK-3A 380V 8A 2,8-4,2bar
15,30 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Použitie tlakového spínača BSK-3A:regulácia jednofázového čerpadla alebo domácej vodárnezriadenie domácej vodárneregulácia tlaku v systémečerpanie vody z vrtov a studnízásobovanie vodouzavlažovanievhodný pre povrchové aj ponorné čerpadlá

Tlakový spínač PC-2 s manometrom
26,04 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Tlakový spínač PC-2 s manometrom
26,04 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Tlakový spínač s integrovaným manometrom PC-2 je možné použiť k ponorným a povrchovým čerpadlám (230V). Takisto ho môžme použiť na pripojenie priamo k tlakovej nádobe.Tlakové spínače ovládajú činnosť čerpadla v závislosti od nastavenia zapínacieho a vypínacieho tlaku.Tlakový spínač PC-2 má 1” vstup a výstup.Elektrické pripojenie  Pripojenia napájacieho kábla pripojte k spodnej koľajnici a kábel čerpadla pripojte k hornej koľajnici.Uzemňovací (žltozelený) napájací kábel a kábel čerpadla pripojte k dvom skrutkám umiestneným mimo koľajníc.Technické údaje  Rozsah práce:  1,6 - 4,6 barNastavenie z výroby:  1,4 - 2,8 barMax. spotreba prúdu:  16ANapájanie čerpadla:  230V, 1 fázaRegulácia tlakuVždy pred vytiahnutím skrinky spínača odpojte napájanie.Ak užívateľ potrebuje zmeniť nastavenia z výroby, môže to urobiť pomocou dvoch nastavovacích skrutiek. Skrutka č. 1 nastaví zapínacie aj vypínacie tlaky. Uťahovanie zvyšuje tlak a zároveň zvyšuje uzatvárací tlak. Nastavovacia skrutka č. 2 reguluje iba vypínací tlak. Pri uťahovaní zvyšujeme pokles.Zmena nastavenia by sa mala vykonať najprv reguláciou tlaku na skrutke č. 1 na očakávanú hodnotu, a na konci regulácie tlak č. 2 na vypnutie na očakávanú hodnotu.

Digitálny tlakový spínač DPC-10 - s ochranou behu na sucho
68,90 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Digitálny tlakový spínač DPC-10 - s ochranou behu na sucho
68,90 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Digitálny tlakový spínač DPC 10 s možnosťou nastavenia spínacieho a vypínacieho tlaku a s ochranou proti behu nasucho. Je vhodný pre odstredivé a ponorné čerpadlá.Použitie: ovládanie domácej vodárne alebo ponorného čerpadlazásobovanie vodouzavlažovanie a postrekovanieposilnenie tlaku v systémevhodný pre povrchové aj ponorné jednofázové čerpadláochrana proti chodu nasuchoVybavenie a výhody:elektronický tlakový spínač s ochranou proti behu nasuchodigitálne nastavenie spínacieho a vypínacieho tlaku v rozsahu od 0.01 bar do 10 bardigitálny displej pre zobrazenie prevádzkových stavovochrana proti behu nasucho s možnosťou nastavenia reakčného časumäkké zastavenie čerpadla - nastaviteľné oneskorenia po dosiahnutí zníženého tlakumožnosť nastavenia oneskorenia vypnutia čerpadla po dosiahnutí vypínacieho tlaku - anticyklovacia ochranaautomatický reštart v prípade poruchy alebo nedostatku vodypri prerušení napätia sa nastavené hodnoty tlaku uložiakábel pre zapojenie čerpadla 0,5 mpri prepojení pomocou stýkača môžu spínače DPC prevádzkovať čerpadlá s vyšším napätím a prúdom

Plavákový spínač 0,5m kábel
8,45 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Plavákový spínač 0,5m kábel
8,45 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Plavákový spínač  sa využíva v spojení s ponornými kalovými alebo ponornými tlakovými čerpadlami. Spínač automaticky zapína alebo vypína čerpadlo v závislosti od stavu hladiny vody.Zmenou polohy závažia na prívodnom kábli je možné regulovať výšku hladiny, pri ktorej má plavákový spínač zapnúť alebo vypnúť čerpadlo.Plavákový spínač je vodotesný. Obsahuje špeciálny pripojovací kábel H07 RNF, v dĺžke 0,5 m.

Ochrana behu na sucho SK-13 set s komplet 1" pripojením
23,18 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Ochrana behu na sucho SK-13 set s komplet 1" pripojením
23,18 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Ochrana behu na sucho SK-13 je vhodná pre samonasávacie, povrchové čerpadlá a pre veľkú väčšinu ponorných čerpadiel, vrátane vretenových ponorných čerpadiel do výkonu 1,5kW.Pre správne použitie Ochrany behu na sucho SK13 je potrebný minimálny výstupný tlak z čerpadiel 0,8 bar. Ochrana behu na sucho SK13 sa reštartuje manuálne.Výhody:jednoduchá inštalácia v akejkoľvek (horizontálnej, alebo vertikálnej ) polohechráni čerpadlo pred poškodenímje vhodná aj pre použitie pre domáce vodárne s tlakovou nádobou a tlakovým spínačom (min.spínací tlak 1,0 bar.)Ochrana behu na sucho SK13 je dodávaná s káblami, s vidlicou a zásuvkou. Pracuje na základe kontroly tlaku na výstupe z čerpadla. Tlak nastavený z výroby a tlak pri zapnutí: 0,7 bar (vyp.) 1,2 bar (zap.)Prístroj - ochrana behu na sucho SK13 vypne napájanie, keď zistí nižší tlak v systéme, ako je nastavený tlak. V prípade, že tlak v systéme prekročí nastavený tlak, zariadenie znova zapne napájanie. Ochranu behu na sucho možno aplikovať nezávisle alebo môže spolupracovať s iným spínačom. Keď pracuje s iným spínačom, chráni čerpadlo pred poklesom tlaku alebo poškodením spôsobeným chodu nasucho. Ochrana behu na sucho SK13 je vybavená tlačidlom RESET, poskytuje podmienené / povinné pripojenie čerpadla.Ochrana behu na sucho SK-13 set s 1" pripojením obsahuje:ochrana behu na sucho SK13 s pripojením (samica+samec)spojovacia armatúra 3-cestná

Ochrana behu na sucho SK13
21,60 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Ochrana behu na sucho SK13
21,60 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Ochrana behu na sucho SK13 pracuje na základe kontroly tlaku na výstupe z čerpadla.Ochrana behu na sucho SK13 je vhodná pre samonasávacie, povrchové čerpadlá a pre veľkú väčšinu ponorných čerpadiel, vrátane vretenových ponorných čerpadiel do výkonu 1,5kW.Pre správne použitie / fungovanie Ochrany behu na sucho SK13 je potrebný minimálny výstupný tlak z čerpadiel 0,8 bar. Ochrana behu na sucho SK13 sa reštartuje manuálne.Výhodou Ochrany behu na sucho SK13 je jednoduchá inštalácia v akejkoľvek (horizontálnej , alebo vertikálnej) polohe. Ochrana behu na sucho SK13 je dodávaná s káblami s vidlicou a zásuvkou.Tlak nastavený z výroby a tlak pri zapnutí: 0,7 bar (vyp.) 1,2 bar (zap.). Prístroj - ochrana behu na sucho SK13 vypne napájanie, keď zistí nižší tlak v systéme, ako je nastavený tlak, v prípade, že tlak v systéme prekročí nastavený tlak, zariadenie znova zapne napájanie. Ochranu behu na sucho možno aplikovať nezávisle alebo môže spolupracovať s iným spínačom. Keď pracuje s iným spínačom, chráni čerpadlo pred poklesom tlaku alebo poškodením spôsobeným chodu nasucho. Ochrana behu na sucho SK13 je vybavená tlačidlom RESET, poskytuje podmienené / povinné pripojenie čerpadla. Tlak môže byť regulovaný (obrázok B). Skrutkovanie nastavovacej skrutky (šípka) zvyšuje nastavený tlak. Otáčaním nastavovacej skrutky (šípka II) sa zníži nastavený tlak.

Spojka na kalovú hadicu "C" s vonkajším závitom 2"
8,27 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Spojka na kalovú hadicu "C" s vonkajším závitom 2"
8,27 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Hadicová požiarna spojka na kalovú hadicu typu C s vonkajším závitom 2".

Kalová hadica 2" (20m 1x bal.) s koncovkami "C"
38,88 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Kalová hadica 2" (20m 1x bal.) s koncovkami "C"
38,88 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Použitie:pre kalové a drenážne čerpadlázvinovateľná naplochokoncovky ako na hasičskej hadici "C" na oboch stranách

Predĺženie o 35m
124,68 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Predĺženie o 35m
124,68 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Možnosť predĺženia kábla využite v prípade, ak pôvodná dĺžka kábla uvedená pri čerpadle je nedostačujúca.Predĺženia kábla o 35m obsahuje:35m kábla vodotesnú spojku vidlicu

POLY PIPE & WELL dezinfekcia studne a nádrží 1l
46,44 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
POLY PIPE & WELL dezinfekcia studne a nádrží 1l
46,44 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Dezinfekcia PolyHMG odstraňuje sfarbenie a zápachy organického pôvodu. Má silné algicídne ("protiriasové") účinky. Neobsahuje žiaden pridaný chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd ani ťažké kovy a má vyrovnané pH. Eliminuje všetky druhy baktérií, vírusov, rias a húb a odporúča sa použiť v nových studniach pred rozborom vody.  Dezinfekcia PolyWELL slúži na dezinfekciu vrtov, studní, vodných a retenčných nádrží je určená najmä pre studne, ktoré boli vytopené po záplavách, či neboli dlhšiu domu využívané. Aplikáciou tejto dezinfekcie pomôžete vodnému zdroju regenerovať a vyčistiť sa. Vhodná je aj ako prevencia, kde vďaka zhlukovaniu baktérií dokážete vodu udržať dlhodobu čistú a kvalitnú.Oblasti použitia: studne,jazierka,nádrže,vodojemy,retenčné nádržeAKO DEZINFEKCIA POLY PIPE & WELL 1l funguje?PolyHMG s antimikrobiálnymi vlastnosťami je zlúčenina Alkylu s kopolymérom na báze guianidu. Za svoju funkciu vďačí PolyHMG hlavne schopnostiam svojich funkčných skupín guanidu vytvárať väzby s bunečnou membránou patogénnych mikróbov.Po naviazaní prenikne funkčná skupina guanídov do cytoplazmy bunky a potlačí jej regulačnú funkciu. Jej narušením spôsobí, že bunka nie je schopná fungovať tak, ako potrebuje a nakoniec zahynie.Popis deštrukčného procesu bunky:prienik molekuly biocídu PolyHMG bunečnou membránou mikróburozptyl pohltených molekúl PolyHMG cez celú bunečnú stenunarušenie a zničenie cytoplazmatickej bunečnej membrányobsah bunky uniká do medzibunečného priestoru destabilizovanou bunečnou membránounastáva bunečná smrťVšetky účinky sú namierené proti vírom, gram-pozitívnym a gram-negatívnym bakteriám, hubám a prvokom. Na druhej strane však PolyHMG nepoškozuje bunky väčších organizmov, (tj. ľudské a zvieracie bunky) kvôli ich odlišnej molekulárnej štruktúre a biochemickým vlastnostiam, (napríklad naše bunky obsahujú cholesterol, ktorý pomáhá našu bunečnú membránu stabilizovať) a odlišnosti našej cytoplazmy a bunečného jadra.Produkty PolyHMG patria do triedy bezpečné látky s nízkou toxicitou pri požití alebo zasiahnutí pokožky. PolyHMG patrí do najnižšej III. triedy alergickej aktivity, tj. nespôsobuje žiadne alergie.

POLY PIPE & WELL dezinfekcia studne a nádrží 5L
271,82 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
POLY PIPE & WELL dezinfekcia studne a nádrží 5L
271,82 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Dezinfekcia PolyHMG neobsahuje žiaden pridaný chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd ani ťažké kovy a má vyrovnané pH. Eliminuje všetky druhy baktérií, vírusov, rias a húb a odporúča sa použiť v nových studniach pred rozborom vody.  Stiahnite si: Technický list a Návod na použie s tabuľkou pre určenie množstva prípravku na dezinfekciu. Oblasti použitia: studne,jazierka,nádrže,vodojemy,retenčné nádržeVlastnosti: Odstraňuje sfarbenie a zápachy organického pôvodu, má silné algicídne ("protiriasové") účinky.Dezinfekcia vrtov, studní, vodných a retenčných nádrží. PolyWELL je určený najmä pre studne, ktoré boli vytopené po záplavách, či neboli dlhšiu domu využívané.Aplikáciou dezinfekcie PolyWELL pomôžete vodnému zdroju regenerovať a vyčistiť sa. Vhodný je aj ako prevencia, kde vďaka zhlukovaniu baktérií dokážete vodu udržať dlhodobu čistú a kvalitnú.AKO DEZINFEKCIA POLY PIPE & WELL 3l funguje?PolyHMG s antimikrobiálními vlastnosťami, je zlúčenina Alkylu s kopolymérom na báze guianidu. Za svoju barkericídnufunkciu vďačí PolyHMG hlavne schopnostiam svojich funkčných skupín guanidu vytvárať väzby s bunečnou membránoupatogénnych mikróbov.Po naviazaní prenikne funkčná skupina guanídov do cytoplazmy bunky a potlačí jej regulačnúfunkciu. Jej narušením spôsobí, že bunka nie je schopná fungovať tak, ako potrebuje a nakoniec zahynie.Popis deštrukčného procesu bunky:- Prienik molekuly biocídu PolyHMG bunečnou membránou mikróbu.- Rozptyl pohltených molekúl PolyHMG cez celú bunečnú stenu.- Narušenie a zničenie cytoplazmatickej bunečnej membrány.- Obsah bunky uniká do medzibunečného priestoru destabilizovanou bunečnou membránou.- Nastáva bunečná smrť.Všetky účinky sú namierené proti vírom, gram-pozitívnym a gram-negatívnym bakteriám, hubám a prvokom. Nadruhej strane však PolyHMG nepoškozuje bunky väčších organismov (tj. ľudské a zvieracie bunky) kvôli ich odlišnejmolekulárnej štruktúre a biochemickým vlastnostiam (napríklad naše bunky obsahujú cholesterol, ktorý pomáhá našubunečnú membránu stabilizovať) a odlišnosti našej cytoplazmy a bunečného jadra.Produkty PolyHMG patria do triedy bezpečné látky s nízkou toxicitou pri požití alebo zasiahnutí pokožky. PolyHMG patrí do najnižšej III. triedy alergickej aktivity, tj. nespôsobuje žiadne alergie.

POLY PIPE & WELL dezinfekcia studne a nádrží 0,25l
19,87 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
POLY PIPE & WELL dezinfekcia studne a nádrží 0,25l
19,87 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Dezinfekcia PolyHMG neobsahuje žiaden pridaný chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd ani ťažké kovy a má vyrovnané pH. Eliminuje všetky druhy baktérií, vírusov, rias a húb a odporúča sa použiť v nových studniach pred rozborom vody.  Oblasti použitia: studnejazierkanádrževodojemyretenčné nádržeVlastnosti: Odstraňuje sfarbenie a zápachy organického pôvodu, má silné algicídne ("protiriasové") účinky.Dezinfekcia vrtov, studní, vodných a retenčných nádrží. PolyWELL je určený najmä pre studne, ktoré boli vytopené po záplavách, či neboli dlhšiu domu využívané.Aplikáciou dezinfekcie PolyWELL pomôžete vodnému zdroju regenerovať a vyčistiť sa. Vhodný je aj ako prevencia, kde vďaka zhlukovaniu baktérií dokážete vodu udržať dlhodobu čistú a kvalitnú.AKO DEZINFEKCIA POLY PIPE & WELL 0,25l FUNGUJE?PolyHMG s antimikrobiálními vlastnosťami, je zlúčenina Alkylu s kopolymérom na báze guianidu. Za svoju barkericídnufunkciu vďačí PolyHMG hlavne schopnostiam svojich funkčných skupín guanidu vytvárať väzby s bunečnou membránoupatogénnych mikróbov.Po naviazaní prenikne funkčná skupina guanídov do cytoplazmy bunky a potlačí jej regulačnúfunkciu. Jej narušením spôsobí, že bunka nie je schopná fungovať tak, ako potrebuje a nakoniec zahynie.Popis deštrukčného procesu bunky:Prienik molekuly biocídu PolyHMG bunečnou membránou mikróbu.Rozptyl pohltených molekúl PolyHMG cez celú bunečnú stenu.Narušenie a zničenie cytoplazmatickej bunečnej membrány.Obsah bunky uniká do medzibunečného priestoru destabilizovanou bunečnou membránou.Nastáva bunečná smrť.Všetky účinky sú namierené proti vírom, gram-pozitívnym a gram-negatívnym bakteriám, hubám a prvokom. Na druhej strane však PolyHMG nepoškozuje bunky väčších organizmov (tj. ľudské a zvieracie bunky) kvôli ich odlišnej molekulárnej štruktúre a biochemickým vlastnostiam (napríklad naše bunky obsahujú cholesterol, ktorý pomáhá našu bunečnú membránu stabilizovať) a odlišnosti našej cytoplazmy a bunečného jadra.Produkty PolyHMG patria do triedy bezpečné látky s nízkou toxicitou pri požití alebo zasiahnutí pokožky. PolyHMG patrí do najnižšej III. triedy alergickej aktivity, tj. nespôsobuje žiadne alergie.

Chladiaci plášť na čerpadlo 3"
87,88 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Chladiaci plášť na čerpadlo 3"
87,88 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Chladiaci plášť na čerpadlo slúžii na chladenie ponorného čerpadla v studni. Chladiaci plášť sa používa tam, kde pri chode ponorného čerpadla nedochádza k dostatočnému chladeniu motora, čo je zvyčajne v kopaných studniach, ktoré sú širšie ako 300mm. Chladiaci plášť na čerpadlo 3" je vysoký 600mm; vonkajší priemer má 125mm; može byť použitý pre ponorné čerpadlá do priemeru 7,6cm (3")  Správna pracovná teplota čerpadla výrazne predlžuje jeho životnosť. Motory ponorných čerpadiel sú svojou konštrukciou a pracovnými podmienkami špecálne navrhnuté elektrické motory. Z náročných požiadaviek na ich prevádzku pod vodou a v úzkom vrte vyplývajú určité prevádzkové podmienky, ktoré je nutné pre dlhodobú a bezporuchovú prevádzu takéhoto motora dodržať. Hlavnou príčinou poškodenia motorov ponorných čerpadiel je ich prehriate, ktoré môže nastať z dôvodu častých štartov, alebo nedostatočným odvodom tepla z motora, prípadne kombináciou týchto dvoch okolností.

Chladiaci plášť na čerpadlo 3,5" 125/90/600 0,37-1,1 kW
87,88 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Chladiaci plášť na čerpadlo 3,5" 125/90/600 0,37-1,1 kW
87,88 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Chladiace plášte na čerpadlá slúžia na chladenie ponorného čerpadla v studni. Používajú sa v úzkych vrtoch, kde nedochádza k dostatočnému chladeniu motora. Správna pracovná teplota čerpadla výrazne predlžuje jeho životnosť. Motory ponorných čerpadiel sú svojou konštrukciou a pracovnými podmienkami špecálne navrhnuté elektrické motory. Z náročných požiadaviek na ich prevádzku pod vodou a v úzkom vrte vyplývajú určité prevádzkové podmienky, ktoré je nutné pre dlhodobú a bezporuchovú prevádzu takéhoto motora dodržať. Hlavnou príčinou poškodenia ponorných motorov je ich prehriate, ktoré môže nastať z dôvodu častých štartov, alebo nedostatočným odvodom tepla z motora, prípadne kombináciou týchto dvoch okolností.

Chladiaci plášť na čerpadlo 4" 160/100/1000 1,5-5,5 kW
115,91 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Chladiaci plášť na čerpadlo 4" 160/100/1000 1,5-5,5 kW
115,91 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Chladiace plášte na čerpadlá slúžia na chladenie ponorného čerpadla v studni. Používajú sa v úzkych vrtoch, kde nedochádza k dostatočnému chladeniu motora. Správna pracovná teplota čerpadla výrazne predlžuje jeho životnosť. Motory ponorných čerpadiel sú svojou konštrukciou a pracovnými podmienkami špecálne navrhnuté elektrické motory. Z náročných požiadaviek na ich prevádzku pod vodou a v úzkom vrte vyplývajú určité prevádzkové podmienky, ktoré je nutné pre dlhodobú a bezporuchovú prevádzu takéhoto motora dodržať. Hlavnou príčinou poškodenia ponorných motorov je ich prehriate, ktoré môže nastať z dôvodu častých štartov, alebo nedostatočným odvodom tepla z motora, prípadne kombináciou týchto dvoch okolností.

Ovládacia kondenzátorová skrinka 1,5 kW. Kondenzátor 60 µF. Poistka 15A
46,04 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Ovládacia skrinka sa používa na spúšťanie jednofázových motorov s napájaním 230 V ~ / 50 Hz. Je určená pre motory s výkonom 1,5 kW.  Zabudované funkcie a parametre kondenzátorovej skrinky Vstavaný rozbehový kondenzátor 60 µFTepelná poistka 15ATepelná ochrana pred preťaženímKábel zakončený vidlicou  Skrinka je vyrobená z plastu a je vybavená vypínačom.