Sadra štukatérska šedá 5 kg
5,23 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Sadra štukatérska šedá 5 kg
5,23 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Sadra šedá stavebná je univerzálna sadra určená pre vodoinštalačný, elektroinštalačné, stavebné a kúrenárske práce.Podklad musí byť pevný, nosný, súdržný, bez prachu a mastnôt a nečistôt. Príprava sadry trvá niekoľko minút, sadru sypeme do vody a pomaly vmiešavajú až do požadovanej konzistencie.Spracovávame pri teplote od +5 ° C.

HET Sadra biela 40 kg
28,77 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
HET Sadra biela 40 kg
28,77 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Univerzálna rýchlo tuhnúca sadra určená pre vodoinštalačné, elektroinštalačné, stavebné a kúrenárske práce.Použiteľná pre dočasnú fixáciu káblov, potrubí, el. zásuviek, hmoždiniečk, či na menej náročné modelárske práce a liatie dekoratívnej keramiky.Príprava podkladu Podklad by mal byť pevný, bez prachu a mastnoty.Je potrebné ho vopred navlhčiť vodou z dôvodu väčšej priľnavosti sadry k podkladu. Príprava hmotyPotrebné množstvo sadry sa pomaly počas miešania vysypáva do čistej studenej vody v pomere 1 kg sadry: 0,57 až 0,63 L vody. Postup neaplikujte v opačne. Zmes dôkladne premiešajte cca 2 minúty, aby vznikla jemná hmota. Prisypávanie suchej zmesi, rovnako ako rýchle vsypávanie do vody môže viesť k tvorbe hrudiek a nie je odporúčané. Aplikácia Pripravenú zmes naneste na požadované miesta bez zbytočného omeškania, aby nedošlo k jej stuhnutiu a ihneď tvarujte alebo uhlaďte špachtľou, špongiou alebo štetcom. Po stuhnutí a vyschnutí je možné povrch prebrúsiť brúsnou mriežkou alebo brúsnym papierom č. 80-125.Stuhnutý materiál sa nesmie spracovávať. Čistenie náradia Nádoby a náradie je nutné po použití ihneď očistiť vodou. 

DEN BRAVEN - Stavebná sadra biela 1 kg
1,99 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
DEN BRAVEN - Stavebná sadra biela 1 kg
1,99 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Sadrová hmota určená pre drobné opravy pri štukatérskych, maliarskych, stavebných alebo murárskych prácach.Je určená k ručnému spracovaniu so štandardným tuhnutím.Použitie sadry:- pri drobných opravách- ako prísada do omietkových a maltových zmesí- na výrobu sadrových foriem- ako stavebné spojivo na murárske a inštalatérske práce- kúrenárske a stavebné práce- elektroinštalácie a vodoinštaláciePríprava podkladuPodklad musí byť suchý, nosný, bez trhlín, zbavený prachu, nečistôt a nezmrznutý.AplikáciaNa prípravu sadrovej zmesi zmiešajte sadru s pitnou vodou alebo vodu spĺňajúcu STN EN 1008.Suchú zmes dôkladne premiešajte s vodou v množstve 0,6 až 0,8 L vody na 1 kg suchej zmesi na hladkú homogénnu hmotu.Nesmú sa vytvoriť hrudky.Namiešanú zmes spotrebujte do 13 minút.Koniec tuhnutia hmoty nastáva do 20 minút.Na prípravu každej ďalšej zmesi použite len očistenú nádobu a náradie.Čistenie náradiaPo skončení prác ihneď umyte použite náradie vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):-Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Obsahuje: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.