DUVILAX BD-20 - Lepidlo do stavebných zmesí 1 kg biela
5,47 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DUVILAX BD-20 - Lepidlo do stavebných zmesí 1 kg biela
5,47 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

BD-20 je lepidlo so širokou možnosťou použitia, pričom pri použitiu do zmesi zlepšuje jej spracovateľnosť, zvyšuje pružnosť, priľnavosť, odolnosť proti nárazom, olejom a znižuje priepustnosť pre vodu.Používa sa ako plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált na murovanie, omietkovín, cementových poterov a iných stavebných zmesí do 5% hmotnosti cementu resp. vápna.Vhodné je aj ako univerzálne lepidlo na papier, lepenku alebo c textilnom priemysle na využitie na tuženie textílií.Vo výrobe kobercov sa používa ako základná zložka zmesi pre rubovú úpravu.Lepidlo sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hračky.Vzhľad lepidla: biela farbaObsah sušiny: minimálne 53,5%Vlastnosti filmu: transparentný, elastický, mäkký a mierne lepivý

DUVILAX BD-20 - Lepidlo do stavebných zmesí biela 5 kg
25,75 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DUVILAX BD-20 - Lepidlo do stavebných zmesí biela 5 kg
25,75 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

BD-20 je lepidlo so širokou možnosťou použitia, pričom pri použitiu do zmesi zlepšuje jej spracovateľnosť, zvyšuje pružnosť, priľnavosť, odolnosť proti nárazom, olejom a znižuje priepustnosť pre vodu.Používa sa ako plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált na murovanie, omietkovín, cementových poterov a iných stavebných zmesí do 5% hmotnosti cementu resp. vápna.Vhodné je aj ako univerzálne lepidlo na papier, lepenku alebo c textilnom priemysle na využitie na tuženie textílií.Vo výrobe kobercov sa používa ako základná zložka zmesi pre rubovú úpravu.Lepidlo sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hračky.Vzhľad lepidla: biela farbaObsah sušiny: minimálne 53,5%Vlastnosti filmu: transparentný, elastický, mäkký a mierne lepivý

DUVILAX BD-20 - Lepidlo do stavebných zmesí biela 3 kg
15,86 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DUVILAX BD-20 - Lepidlo do stavebných zmesí biela 3 kg
15,86 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

BD-20 je lepidlo so širokou možnosťou použitia, pričom pri použitiu do zmesi zlepšuje jej spracovateľnosť, zvyšuje pružnosť, priľnavosť, odolnosť proti nárazom, olejom a znižuje priepustnosť pre vodu.Používa sa ako plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált na murovanie, omietkovín, cementových poterov a iných stavebných zmesí do 5% hmotnosti cementu resp. vápna.Vhodné je aj ako univerzálne lepidlo na papier, lepenku alebo c textilnom priemysle na využitie na tuženie textílií.Vo výrobe kobercov sa používa ako základná zložka zmesi pre rubovú úpravu.Lepidlo sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hračky.Vzhľad lepidla: biela farbaObsah sušiny: minimálne 53,5%Vlastnosti filmu: transparentný, elastický, mäkký a mierne lepivý

DUVILAX L-58 - Lepidlo na obklady 1 kg biela
6,89 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DUVILAX L-58 - Lepidlo na obklady 1 kg biela
6,89 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

L-58 je univerzálne stavebné lepidlo, ktoré sa používa na lepenie textilných a PVC podlahovín, linolea, marmolea, mramorovej dlažby, keramických obkladov a pod.Uvedené materiály sa môžu lepiť na podklady z cementového poteru, na omietkoviny, drevovláknité a drevotrieskové dosky, anhydritové a sadrové vyrovnávacie hmoty a pod.Keramické materiály sa môžu lepiť aj na podklady neprijímajúce  vlhkosť z lepidla. Za účelom zníženia tekutosti resp. zvýšenie hrúbky lepidla sa môže bezprostredne pred lepením primiešať cement alebo piesok.Výdatnosť: - 0,35-0,5 kg/m2Vzhľad lepidla: šedožltá až svetlohnedá farbaObsah sušiny: minimálne 58%Vlastnosti filmu: tvrdý, pružný a nelepivý

DEN BRAVEN - Sadrové lepidlo na SDK dosky biela 20 kg
14,72 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DEN BRAVEN - Sadrové lepidlo na SDK dosky biela 20 kg
14,72 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Sadrové lepidlo k upevneniu sadrokartónových dosiek napodklady ako keramická tehla, pórobetónové tvárnice a betón. Lepenie úplnenahradzuje drahé oceľové rošty alebo pracnú montáž drevených vyrovnávacíchroštov prevádzaných na nerovných podkladoch. Za doskami je možné zachovaťrozvody el. káblov a odvetranie stien. Vlastnosti -      K ručnému spracovaniu-         Netvorí hrudky-         Jednoducho spracovateľné-         Vysoká výdatnosť-         Vysoká efektivita, rýchla montáž dosiek-         Rýchly nárast počiatočnej pevnosti po nalepení-         Zmesový pomer s vodou 0,5 litra na 1kg zmesi-         Čas spracovania cca 30 minútPoužitie-         Lepiaca hmota pre vnútorné použitie na nasiakavépodklady-         Lepenie sadrokartónových dosiek na hrubé murivo,pórobetón a betón-         Nahrádza drahé oceľové rošty

DEN BRAVEN - PU Lepidlo na sadrokartóny žltá 750 ml
12,72 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DEN BRAVEN - PU Lepidlo na sadrokartóny žltá 750 ml
12,72 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Jednozložkové polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie sadrokartónových dosiek.Vhodné je aj na lepenie dosiek na báze dreva a cement, cementovláknitých dosiek s výbornou priľnavosťou na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a iné. Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Spotreba:- cca až 10 m2/ 750 mlPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Aplikácia Naskrutkujte na aplikačnú pištoľ s NBS závitom. Dózu dôkladne pretrepte. Nastavte aretačnou skrutkou požadované dávkovanie.Pri lepení sádrokartónových dosiek naneste penu po obvode dosky s odstupom 4 cm od hrany dosky. Obrazec doplňte pomyselným písmenom M v strede dosky. Odporúčaný priemer húsenice na lepenie sádrokartónových dosiek je približne 3 cm. Dosku priložte k stene. Po zhruba 2 minútach od aplikácie peny zrovnajte pomocou dlhej laty. Nerovnosti povrchu dosiek je možné korigovať do cca 20 minút od ich nalepenia v závislosti od okolitej teploty. Aplikačná teplota je +5°C až +35°C. už po cca 2 hodinách od nalepenia je možné pristúpiť k ďalším technologickým krokom. Čistenie Materiál ihneď očistite technickým benzínom. Nevytvrdnutú peny je možné očistiť čističom PU peny. 

PATTEX SUPER FIX - Montážne disperzné lepidlo 0,25 kg
7,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
PATTEX SUPER FIX - Montážne disperzné lepidlo 0,25 kg
7,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Jednozložkové montážne lepidlo vhodné pre použitie v interiéri s ľahkým použitím. Vypĺňa drobné trhliny v nerovných povrchoch a je korigovateľné po dobu 5-10 minút.Po zaschnutí je možné lepidlo pretierať farbou. Minimálne jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý:- drevených dosiek a zárubní,- keramiky, keramických obkladov, kameňa, betónu, korku, PVC-U, kobercov, kovu (zabezpečeného proti korózii), sadrokartónu,- dekoratívnych dosiek a prvkov vyrobených z polystyrénu, polyuretánovej vytvrdnutej peny a sadry,- spoje PVC káblov a ventilácie,- nie je vhodný na lepenie PE, PP a teflónu.Príprava podkladuPovrchy musia byť čisté, suché, tvrdé, zbavené prachu a mastnoty.Dôkladne povrch očistite, odstráňte staré tapety a nátery.AplikáciaLepidlo nanášajte na jeden z povrchov: a) bodovo, aby ste vyrovnali prípadné nerovnosti povrchub) vo vertikálnych pásoch, kvôli vyššej počiatočnej priľnavosti a odolnosti proti zaťaženiu vlhkosťou. V prípade použitia v exteriéri naneste lepidlo vo vertikálnych pásoch. Po aplikácii pištoľ uvoľnite, aby ste predišli vytekaniu lepidla.Spájanie panelov, plastových dekoračných detailov, akustických panelov atď.:Panel umiestnite 1-2 cm od spojnice, posuňte ho do správnej pozície a riadne zatlačte. Ak je to nevyhnutné, posilnite ťažké materiály dekoratívnymi klincami. Ak je spodná vrstva hladká a tvrdá, môžete panely spojiť priamo. Pri nerovných povrchoch odporúčame, aby ste ich mechanicky vypodložili malými drevenými doštičkami, tvrdým polystyrénom alebo pásmi polyuretánovej peny.  Osadzovanie zárubní:Osaďte zárubňu, vyrovnajte ju a upevnite jej vrchnú stranu.Montážne lepidlo FIX Super naneste v troch bodoch na každú stranu vo výške kovania. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Doplňujúce informácie Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón Obsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1 (CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

DUVILAX L-58 - Lepidlo na obklady biela 5 kg
32,81 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DUVILAX L-58 - Lepidlo na obklady biela 5 kg
32,81 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

L-58 je univerzálne stavebné lepidlo, ktoré sa používa na lepenie textilných a PVC podlahovín, linolea, marmolea, mramorovej dlažby, keramických obkladov a pod.Uvedené materiály sa môžu lepiť na podklady z cementového poteru, na omietkoviny, drevovláknité a drevotrieskové dosky, anhydritové a sadrové vyrovnávacie hmoty a pod.Keramické materiály sa môžu lepiť aj na podklady neprijímajúce  vlhkosť z lepidla. Za účelom zníženia tekutosti resp. zvýšenie hrúbky lepidla sa môže bezprostredne pred lepením primiešať cement alebo piesok.Výdatnosť: - 0,35-0,5 kg/m2Vzhľad lepidla: šedožltá až svetlohnedá farbaObsah sušiny: minimálne 58%Vlastnosti filmu: tvrdý, pružný a nelepivý

MAMUT GLUE CLEAR UV - Lepidlo so 100% UV odolnosťou transparentná 0,29 L
12,25 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Moderné lepidlo, ktoré vyniká 100% UV odolnosťou a mrazuvzdornosťou pre použitie v interiéri aj exteriéri.Jeho hlavnými výhodami sú pružnosť, pevnosť a chameleón efekt.Je bez obsahu silikónu a neobsahuje rozpúšťadlá.Lepidlo je vysoko flexibilné, odolné vlhku a vode.Po vytvrdnutí je pretierateľné vhodnými disperznými farbami (mimo alkydových živíc).Vhodné je na betón, murivo, kovy, plasty alebo sklo v oblasti stavebníctva.Použitie:- transparentné lepenia pri opravách, údržbe, výstavbe a montážach- lepenie sklených prvkov- lepenie vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, prívesov, autobusov a pod.- lepenie sprchovacích zásten, nábytkového kovania, dekoračných prvkov, líšt, parapetov a pod.Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnôt alebo oleja-.AplikáciaAplikujte zrezanú špičku a nanášajte jednostranne v bodoch alebo pruhoch pomocou vytláčacej pištole.Lepený predmet priložte a rovnomerne pritlačte.Ak je potreba predmet vzhľadom k jeho polohe, rozmerom či hmotnosti fixovať, odporúčame tak urobiť do doby jeho vytvrdnutia.Čistenie Materiál ihneď očistite od lepidla technickým benzínom.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Obsahuje: Trimetoxyvinylsilán , 3-(trimethoxysilyl)propylamin, Dioktylbis(pentán-2,4-dionato-O,O')cínVýstražné upozornenia-Bezpečnostné upozornenia-Doplňujúce informácieEUH208 Obsahuje Trimetoxyvinylsilán, Dioktylbis(pentán-2,4-dionato-O,O')cín. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.