TANGIT UNI-LOCK - Šnúra na tesnenie závitov 20 m
6,12 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
TANGIT UNI-LOCK - Šnúra na tesnenie závitov 20 m
6,12 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Univerzálna polyamidová niť pokrytá internou ochrannou pastou, ktorá je určená na utesňovanie závitov potrubia, tesnenie potrubia na pitnú vodu a plyn. Poskytuje okamžité utesnenie ihneď po namontovaní.PoužitieVlákno sa navíja krížom cez závit. Na splnenie optimálnej funkcie, drážky závitu nemusia byť vyplnené. Odporúča sa zdrsniť závit kovovej rúry pílou na kov. Ak by aj došlo k pretrhnutiu vlákna, naďalej bude tesniť ako neporušené. Utiahnutie je možné korigovať bez porušenia kvality tesnenia. Korekcia spoja do potrebnej polohy po utiahnutí závitu je obmedzená - možná len v minimálnom rozsahu.Používajte odporúčanú dĺžku vlákna na danú veľkosť závitu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).