PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL - Číre montážne lepidlo 0,09 kg
6,63 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL - Číre montážne lepidlo 0,09 kg
6,63 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024

Číre montážne lepidlo pre interiér aj exteriér, ktoré vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a je flexibilné. Má tesniace vlastnosti, po vytvrdnutí je pretierateľné a brúsiteľné. Použiteľné je aj na vlhký podklad.Je vhodné na nasiakavé aj nenasiakavé podklady, neprepadá sa a odoláva starnutiu.Vhodné je na tehlu, keramiku, betón, sololit, sadrokartón, preglejku, kameň, MDF, drevo, kov a pod.Nie je vhodný pre použitie na PE, PP, PTFE, akrylové sklo a mäkčené PVC.Príprava podkladuLepený povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Dá sa použiť aj na vlhký podklad, prípadnú vodu je nutné najprv z povrchu zotrieť. Pomocou vhodného čističa odstráňte z povrchu prach a nečistoty, prípadne povrch obrúste a následne zotrite prach.AplikáciaNaneste lepidlo na jeden z povrchov:a) vo forme bodov na vyrovnanie nerovnomerných povrchov;b) vo forme vlnovky na dosiahnutie vyššej počiatočnej pevnosti na širšie povrchy;c) vo vertikálnych pásov v exteriérovom použitíTmelenie:Lepidlo naneste do škáry (max. šírka 20 mm, bez nárokov na pohyb spoja). Dbajte na rovnomerné vyplnenie škáry bez vzniku vzduchových bublín a dutín.Počas otvorenej doby vtlačte tmel do škáry vhodným nástrojom.Na dokonalé uhladenie povrchu škáry použite zriedený vodný roztok čistiaceho prostriedku (cca 5 % až 7 %).Po vytvrdnutí je pretierateľný farbami na báze vody alebo akrylátu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Senzibilizátor pokožky kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje trimetoxyvinylsilánVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.