39,00 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Čistič určený k čisteniu fasád, muriva, betónu, omietok, kameňa, strešných krytín a ďalších minerálnych podkladov proti biologickému napadnutiu v exteriéri. Okrem odstránenia napadnutia poskytuje aj preventívnu ochranu.  Výdatnosť:  - 8-15 m2/L Riedenie: - pripravený na použitie Príprava podkladu Napadnuté plochy pred ošetrením nečistite nasucho nakoľko sa tým rozšíri kontaminácia na ostatné plochy. Aplikácia Čistič

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Čistič určený k čisteniu fasád, muriva, betónu, omietok, kameňa, strešných krytín a ďalších minerálnych podkladov proti biologickému napadnutiu v exteriéri. Okrem odstránenia napadnutia poskytuje aj preventívnu ochranu. 
Výdatnosť: 
- 8-15 m2/L
Riedenie:
- pripravený na použitie
Príprava podkladu
Napadnuté plochy pred ošetrením nečistite nasucho nakoľko sa tým rozšíri kontaminácia na ostatné plochy.
Aplikácia
Čistič je určený k priamemu použitiu - neriedi sa a ani sa inak neupravuje.Prostriedok pri aplikácií pení.Pred použitím ho pretrepte a aplikujte štetkou, štetcom, valčekom alebo striekaním za priaznivého počasia.Doba zasychania je cca 4-6 hodín a dobu pôsobenia je potrebné dodržať v časovom rozmedzí najmenej 48 hodín.Pre dokonalú likvidáciu je vhodné čistič ponechať pôsobiť 72 hodín.
V prípade zbytkov rias a machov pri silne znečistených plochách je možné postup opakovať - predĺži sa tým účinnosť.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Prvky označovania
Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón
Výstražné upozornenia
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.
Iná nebezpečnosť
PBT:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) vsúlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) vsúlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

Prípravky na čistenie fasád

Vitajte v našej podkategórii prípravkov na čistenie fasád! Tu nájdete všetko, čo potrebujete na dokonalé vyčistenie a údržbu svojej fasády. Sme hrdí, že ponúkame širokú škálu prípravkov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť perfektné výsledky.

Naša kolekcia prípravkov na čistenie fasád je navrhnutá tak, aby uspokojila vaše individuálne potreby a zabezpečila vám účinný, rýchly a bezpečný spôsob čistenia. Nech už potrebujete odstrániť špinu, sadze, múčku alebo iné nečistoty, môžete sa spoľahnúť na naše produkty. S našimi prípravkami dosiahnete dokonalú čistotu a obnovíte pôvodný vzhľad svojej fasády.

Naši odborníci z dlhoročnou skúsenosťou sa starajú o to, aby sme vám priniesli len najkvalitnejšie prípravky. Sú navrhnuté tak, aby boli efektívne, no zároveň aj šetrné k životnému prostrediu. Výber vhodného prípravku je jednoduchý, pretože sme ich pre vás zoradili podľa rôznych typov fasád a špecifických problémov. Môžete si byť istí, že nájdete ten správny prípravok pre váš konkrétny prípad.

V našej ponuke nájdete nielen prípravky na čistenie fasád, ale aj doplnkové produkty, ktoré vám pomôžu dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Máme napríklad špeciálne kefy a hliníkové teleskopické rukoväte, ktoré vám uľahčia prácu a umožnia vám dosiahnuť aj tie najťažšie dostupné miesta na fasáde.

Svoju fasádu môžete mať v perfektnom stave s minimálnym úsilím. Stačí si vybrať ten správny prípravok a postupovať podľa našich jednoduchých návodov. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nám neváhajte zavolať alebo napísať a radi vám pomôžeme.

Využite naše kvalitné prípravky a urobte z čistenia fasády rýchlu, efektívnu a radostnú činnosť. Presvedčte sa sami o našej širokej ponuke, prehľadnosti a výhodnosti našich produktov. Nechajte svoju fasádu zazerať nádherná a plná života s našou pomocou. Navštívte náš web a objavte výnimočné prípravky na čistenie fasád práve pre vás!


COLORLAK COLORLAK V-1920 - Čistič fasád bezfarebný 5 L COLORLAK COLORLAK V-1920 - Čistič fasád bezfarebný 5 L

Čistič určený k čisteniu fasád, muriva, betónu, omietok, kameňa, strešných krytín a ďalších minerálnych podkladov proti biologickému napadnutiu v exteriéri. Okrem odstránenia napadnutia poskytuje aj preventívnu ochranu.  Výdatnosť:  - 8-15 m2/L Riedenie: - pripravený na použitie Príprava podkladu Napadnuté plochy pred ošetrením nečistite nasucho nakoľko sa tým rozšíri kontaminácia na ostatné plochy. Aplikácia Čistič

FACADE CLEAN - Čistič na fasády  1 L FACADE CLEAN - Čistič na fasády 1 L

Alkalický a vysoko účinný čistiaci prostriedok na čistenie veľmi znečisteného dreva, muriva ako aj kovových plechov pred natieraním.Účinne čistí všetky druhy nečistôt. Výdatnosť:  - 6 m2/L Riedenie: - vodou Pravidelné čistenie: 1 až 15 litrov vodyPred lakovaním umyte: 1 liter až 5 litrov vody Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čističa zbavený väčších nečistôt a špiny.Uvoľnené materiály

Populárne produkty

Gardinia Roleta bambusová čokoládová, 100 x 160 cm
12,99 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
Keter Detská stolička modrá, 43 x 39 x 53 cm
8,99 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
Špachtľa / vareška JOSEPH JOSEPH Elevate 27,5 cm, zelená
9,95 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
Rohový písací stôl B16 124 cm dub sonoma/wenge pravý
141,07 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
Kuchynská doska 1mb/38mm 120cm district dark. Tovar na mieru
99,00 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
Atlas Samonivelizačná Hmota SAM 100 25 kg
9,49 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
Drewmax Manželská posteľ - masív LK110 | 200 cm buk Morenie: Jelša
1 257,00 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
Plachta na záhradný nábytok 70x75x140 cm Dekorhome
48,30 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
MP - Vetracia mriežka 80 x 400 mm 80 mm, 400 mm
9,36 €
Uvedená cena je platná k 28.02.2024
WERA Nástrčný kľúč 1/4" - Hex 8 mm
5,72 €
Uvedená cena je platná k 27.02.2024
Kusový koberec Naxos 3817 silver - 140x200 cm Ayyildiz koberce
96,66 €
Uvedená cena je platná k 28.02.2024
Meblar Konferenčný stolík MOBI MO16 Farebné prevedenie: Biela/žltá
100,00 €
Uvedená cena je platná k 28.02.2024
OSMO Dekoračný vosk transparentný 0.375 l Hodvábno sivý 3119
25,86 €
Uvedená cena je platná k 28.02.2024